Eiendomsinformasjon
0229-90/23 Bakkevik
59.73632° N, 11.02491°E
613827.00    6623771.00
Gaupeveien 13