Eiendomsinformasjon
0229-126/5 Åsly
59.78785° N, 10.97144°E
610647.85     6629432.64
Svartholveien 3