Leserinnlegg EA

Vi står foran et kommunevalg . Det er viktig, Vi som innbyggere bør bidra til at de som stiller opp får den respekten de fortjener, for å ”tale vår sak”. Jo flere som avgir stemme er en styrke for vårt demokrati.

I år er det 100 år siden alle nordmenn fikk stemmerett. De fattige hadde inntil da ikke anledning til å stemme .Definert som fattig ble du , om du hadde fått en eller annen stønad fra ”fattigvesenet” det forløpne år.  I 1917 kom det 11 klager til valgstyret i Kristiania for avvisning  ved stemmeurnen. 5 ble tatt til følge, de resterende 6 satte i gang en prosess som førte til at Stortinget i 1919 enstemmig vedtok stemmerett for alle.

Det å finne sin stemmeseddel kan for noen være vanskelig, både partier og enkeltpersoner har sine hjertesaker.

Enebakk Historielag ønsket å vite hva lokalpolitikerne ønsket av og om historielaget. Derfor sendte vi et brev til årets listetopper. Dette ble datert 28. april og sendt ut samtidig, noen pr. post andre fikk mail. Det var tre spørsmål og vi ønsket svar innen sommeren (15 juni). Svarene ville være offentlige.

I ettertid er ikke svarene så viktige . Skuffelsen er at bare et parti svarte. Riktignok responderte et til etter Bygdedagen og et til har lovet å gi et svar.

Respekten for politikere har fått en skrape i lakken, når de elegant overser spørsmål fra oss. Vi representerer ca. 250 personer.

Marit Busengdal

Leder Enebakk Historielag