Emaus 2007

Lagets nye lokaler i Kirkebygda. Foto: Henning Bergersen.

Tirsdagens styremøte var det første avholdt i lagets nye lokaler på Emaus i Kirkebygda. Styret gikk på møtet igjennom vårens arrangementsprogram, som om kort til vil bli presentert på denne siden. Det ble også vedtatt at Arbeidsgruppe for fremtidig lokaliseringen nå blir omorganisert dl en husgruppe, som skal drive og administrere de nye lagslokalene. Medlemmer av denne gruppen er Eva Kristoffersen, Esther Reiss, Bjørnar Thoresen, Rolf Solberg, Heidi Wattum, Arne Østerby og Henning Bergersen. Videre ga styret klarsignal til å starte forprosjektet til kulturhistorien, som skal bli bind 4 av bygdebok for Enebakk. Mer om dette prosjektet kommer fortløpende på siden til publiseringsgruppa.