Skilt Rolf Solberg 2007

Rolf Solberg i kulturminneverngruppa er nå i full gang med produksjonen av nye kulturminneskilt som skal utplasseres i kommunen i 2007. Det var historielagets Ole Weng (191L – 2001) som på slutten av 1980-tallet startet merkinger av kulturminner i Enebakk og det ble satt opp et større antall skilt Dette prosjektet ble dessverre lagt dødt ca. ti år senere. Rolf Solberg og kulturminneverngruppa har nå blåst liv i dette viktige prosjektet og de første åtte skiltene vil bli satt opp under rusleturen på Stranda, onsdag 30. mai, Kulturminneverngruppa har også innledet et samarbeid med kommuneskogene for skilting av kulturminner i kommunens skog. Disse skiltene vil få en egen utforming.