Oddvar Skaug 09 2006

Oddvar Skaug (1930 – 2006)

Oddvar Skaug har gått bort og med ham en del av denne bygdas sjel. Jeg tror de færreste av oss egentlig er klar over hvor betydningsfull Oddvar var for oss enebakkinger og hva hans livsverk vil bety for oss i årene som kommer.Oddvar sa alltid hva han mente og han sto alltid for det han sa.

Oddvar Skaug var mangeårig medlem av historielaget og han har nedlagt utallige timer i historielagsarbeidet, ikke minst som svært populær omviser på bygdetunet. Oddvar var på mange måter lagets bindeledd til de unge gjennom dette arbeidet. Så sent som i 2004 var han aktiv i arrangementskommiteen og da han trakk seg fra dette vervet på årsmøtet i desember 2004, var det i ren protest. Oddvar gikk sjelden stille i dørene og det er ingen hemmelighet at han til tider kunne være svært uenig med enkelte styremedlemmer i historielaget. Godt var det derfor at Oddvar var en av de som oppmuntret oss «nye» i laget til å gjennomføre den snuoperasjonen som har funnet sted i 2006. Så sent som i vinter ytret han ønske om å gjøre en innsats for laget igjen, men slik ble det dessverre ikke…

Vi er mange i historielaget som vil savne deg, Oddvar!

For noen år tilbake arbeidet jeg som kirketjener i Mari kirke og på julaften var det meningen at det skulle kimes med klokkene. Det var flere år siden det hadde blitt kimet fra Mari, men jeg var mildt sagt usikker på om jeg ville mestre oppgaven. Oddvar ble med meg opp i tårnet og meningen var at jeg skulle ta en endelig avgjørelse der. Den sjansen lot ikke Oddvar meg få. Han dro igang klokkene og etter fem minutter ropte han: «sånn gjør du det, Henning», og så bare gikk han… Oddvar overlot meg uten et valg denne julekvelden. Jeg måtte klare meg selv.

Vi lyser fred over Oddvar Skaugs minne.

For Enebakk historielag
v/Henning Bergersen