23/04 Kl. 19.00.

Tonje A. Olsen og Cathrine Haakonsen fra kommunen er invitert.

Kom å si din mening.

 27. Vesle-Auen   Telefonsentral

Vesle Auen   på Flateby                                      Telefonsentralen på Flateby

120807_treff_5      Kvernstua Ytre

Frørenseriet i Ytre                                                Kvernstua i Ytre

IMG_1491  hjulmakeri1

Gamleskolen Bjerkely ved Mjær                                         Hjulmakerverkstedet i Ytre

Engerholm c   Bygdetunet

Engerholm i Kirkebygda                                                   Bygdetunet i Kirkebygda

 

Vi var 13 som møtte ordføreren til samtale om verneverdige kulturminner her i Enebakk.

Møtet startet med at Marit ønsket alle velkommen, for så å informere oss om  Bjerkely skole’s tilstand.

Der kunne vi fortelle at vi har sendt inn sen søknad til Dnb om midler til å få reparert taket, svar er lovet i mai.

Neste stopp var Frørenseriet og  gangbrua over Tangenelva, hvor vi fikk meget god tilbakemelding fra ordfører om at det var fra fylkeskommunen bevilget penger til dette, og reparasjonen vil starte allerede til sommeren.

Ordet ble så gitt til Juul Sverre som tok for seg Vesle – Auen, som er det eldste skolebygget i Enebakk.  på dette punkt kom vi frem til at det er huseieren som må stå for søknader om støtte, oss at vi kun skal bistå med det vi kan til denne prosessen.

Undertegnede tok opp  «Enebakks første automatiske telefonsentral som står på Flateby, og kom fram til at vi skulle kontakte Televerket for hå høre om de hadde midler til å sette dette klenodiet i stand.

Så var det Rolf Solberg som tok oss en tur innom Kvernstua i Ytre hvor forfallet er kommet så langt at det egentlig er lite  å gjøre, men vi kan ta vare på enkelte bestanddeler som takstein og utstyr som kan komme til nytte.

IMG_4557

Enkelte måtte få en liten oppkvikker.

IMG_4562 IMG_4563

Mens andre forskyndte seg av Heidi som bakst, og kaffe.

IMG_4560

Ordføreren får en liten oppmerksomhet fra historielaget.

IMG_4567

Etterpå går samtalene lett, det var jo så mye å ta fatt i.

Foto og tekst:

Niels J. Knagenhjelm