Og her er Hans Kristian Jensen’s turberetning:

I presten Wilses fotspor, 19. august 2012

Turlederen var litt bekymret for at parkeringsplassen ved fylkesgrensa ved Mjær skulle være for liten, men da noen ankom med båt, og flere på sykkel, løste det seg greit.

Været var også i bedring, og i løpet av turen ble det fantastisk; antagelig årets beste og varmeste sommerdag. Og folket stilte opp! Etter en opptelling oppe i lia kom jeg til 56 stk inkl. undertegnede.

Hensikten med denne turen var å gjennomgå bakgrunnen for og handlingen i teaterstykket Sølvdragen, som er tenkt oppført i 2014 som en del av grunnlovsjubileet.

Ved første stans i alleen på Mjærskau ble Wilse, sammen med sin reisekamerat Anton, presentert. De kom fra Spydeberg i 1779, rastet ved Mjær og Wilse bestemte seg for å bestige

Mjærskaukollen, som vi og skulle.

Vi hadde en stopp mot toppen, nemlig en avstikker for å se på spor etter sølvskjerpingen på 1920 tallet.

På toppen 300 moh, under vår rast ble Wilses beskrivelser av «Mierskov-kollens udsigt» gjennomgått for en lydhør forsamling. Og Wilse var i utforskerhumør, bestemte seg for «at oppsøge Dragehuulen da vegret Anton seg, og ble sendt tilbake til Skriverstuen ved Mjær». Som Wilse, så fortsatte vi mot Dragehula, men tok en avstikker opp på den gamle bygdeborgen på toppen av Dragåsen, før vi gikk ned til Dragehula.

Her forsamlet alle seg for å høre undertegnede fortelle handlingen og de musikalske komposisjonene om Wilses møte med Genius, guttungen Lars som fant sølv, kjærlighetsmøtet mellom Emma og Lars, griskhet og krangel, sølvskjerperne, dragens kamp mot inntrengere, og tilslutt Wilses formaninger til Anton. I alt 20 scener til Sølvdragen.

Det var en lydhør forsamling som etter hvert brøt opp og ruslet tilbake veien gjennom Lybekk, Granlund, Mjærskau til parkeringsplassen. Takk til Unni og Lena for hjelp og bistand under turen!

Og vi fra Enebakk takker Jensen for en fortreffelig guiding og en flott tur!

Dragåsen (2) Dragåsen (10) Dragåsen (6)  Dragåsen (18) Dragåsen (21)  Dragåsen (32)  Dragåsen (39)  Dragåsen (84)Dragåsen (86)  Dragåsen (71)  Dragåsen (69)  Dragåsen (57)  Dragåsen (93) Dragåsen (94) Dragåsen (97) Dragåsen (100) Dragåsen (101)