September 1815 besøkte kronprins Carl Johan Eidsvollsbygningen første gang …..

Carl Johan