Oscarsborg

Vi skriver april, og det er 75 år siden 9 april 1940. Det er  stadig færre som opplevde denne tiden og fortvilelse og spenning knyttet til invasjonen i Norge. Som historielag er vi opptatt av ikke å glemme.  Derfor har vi invitert tidligere kommandant ved Oscarsborg, Tor Hovland til temamøte 16 april. Han vil snakke om den dramatiske dagen, sett fra Oscarsborg. Vi vil få høre om oberst Eriksen, hans avgjørelse , beskytningen av ”Blücher” og litt om festningsanlegg på fastlandet.

For tid og sted se Kalender.