Styret 2011

Styret i Enebakk historielag 2011. Fra venstre: sekretær Juul Sverre Stener, nestleder Mari Ringnes, 3. vara Niels J. Knagenhjelm, styremedlem Heidi Wattum, 2. vara Petter M. Oppegaard, kasserer Willy Klein, styremedlem Inger Hilde Killerud og leder Amund Ruud. Styremedlem Nils Butenschøn og 2. vara Håkon Kjelstrup var ikke til stede under fotografering. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Det nye styret i Enebakk historielag ble konstituert i styremøte 15. januar 2011. Willy Klein har nå overtatt som kasserer etter Eva Kristoffersen, Mari Ringnes er ny nestleder og Juul Sverre Stener fortsetter som sekretær. Amund Ruud overtar etter Henning Bergersen og går nå på sitt første år som leder. Oversikten over rapportører for gruppene i 2011 kommer vi tilbake til.

Styret 2011:

Leder – Amund Ruud
Nestleder – Mari Ringnes
Sekretær – Juul Sverre Stener
Kasserer – Willy Klein
Styremedlem – Nils Butenschøn
Styremedlem – Heidi Wattum
Styremedlem – Inger Hilde Killerud
1. vara – Håkon Kjelstrup
2. vara – Petter M. Oppegaard
3. vara – Niels J. Knagenhjelm