Strømmen 09 2006

M/S Strømmen på vei ut fra brygga på Skøyen. I bakgrunnen skimter man Torshov brygge og gården Torshov.

Enebakk historielag inviterer til uformell markering av «Kulturminnedagen 2006» på Torshov brygge, søndag 10. september, kl. 15.00. Årets tema er «steder for ankomst og avreise». Salg av pølser og grillmat fra gården Enga i Ytre Enebakk, mineralvann og kaffe. Kåserier av Håkon Tysdal og Jan Svartebekk om båttrafikken på Øyeren og Viggo Torshov om gården Torshov

11 09 2006 
Håkon Tysdal (til venstre) og arrangementssjef Arne Østerby hadde all grunn til å smile på gårsdagens markering av kulturminnedagen 2006, med publikumsrekord for 2006 og strålende solskinn på Torshov brygge. Til venstre for Tysdal sitter Viggo Torshov. Foto: Henning Bergersen.

Hele 80 personer i alle aldre møtte opp på Torshov brygge på Hammeren for å markere kulturminnedagen 2006. Det er første gang det arrangeres en offisiell markering av denne dagen i Enebakk og derfor ekstra hyggelig at så mange fant veien til Torshov brygge.

Viggo Torshov åpnet arrangementet ved å fortelle historien om gården Torshov og general Hansen. Deretter var det salg av grillmat med tilbehør fra Enga gård i Ytterbygda og det virket som om pølsene til Gunhild Haug fikk «bein å gå på». Jan svartebekk kåserte deretter om Øyeren og innsjøens betydning. Avslutningsvis kåserte Håkon Tysdal om båtraffikken på Øyeren.