Deltagere: Bjørnar Thoresen, Juul Sverre Sterner, Rolf Solberg, Henning Bergersen, Esther Reiss, Åse Killerud og Vidar Holstad.

Stranda 1

Befaringen startet på plassen Kjendsli, som viste seg å være i svært dårlig forfatning.

Stranda 2

Brønnen Ved Kjendsli.

Stranda 3

Modelldammen nedenfor strandaskolen vitner om et Flateby i industriell blomstring.

Stranda 4

 Rolf  i ruinene etter plassen Lia.

Stranda 5

Befaringsgjengen samlet på stedet hvor Flateby Cellulosefabrikk engang lå.

Stranda 6

Her inspiseres Sundbysaga, som viste seg å være i usedvanlig god stan til å ha stått tom siden midten av 1960-tallet. Denne saga er en av svært få bevarte sagbruk i Enebakk.

Stranda 7

Siste stopp var Vesle-Auen, hvor vi fikk en flott omvisning både inn- og utvendig av eieren Tore Sikkerbøl. Hovedhuset på Vesle-Auen er et unikt byggverk som bør bevares for ettertiden.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag