Medlemmer av kulturminneverngruppa var så heldige å få med seg de lokalkjente Bjørnar Thoresen og Juel Sverre Stener som guider på det som skulle bli en lærerik befaring på Stranda sist søndag. Turen startet på plassen Kjendsli og fortsatte videre ned langs elva til Haugsdammen. Deretter gikk turen fra Strandaskolen, forbi Modelldammen og plassen Lia, ned til fabrikktomta ved Øyeren. Deretter opp igjen forbi Sundbysaga og butikken på Sundby, med en avstikker til stedet hvor Flatebygodset engang lå. Turen ble avsluttet med en flott omvisning hos Tore Sikkerbøl på Lille-Auen. Befaringen på Stranda er den første av flere befaringer som kulturminnevern gruppa skal gjennomføre i sommer. Bakgrunnen er todelt; Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår. Neste befaring blir i Kirkebygda / Ekebergdalen, søndag 28. mai.

Befaring Stranda

Kulturminneverngruppa på befaring: Fra venstre; Esther Reiss, Bjørnar Thoresen,

Åse Killerud, Vidar Holstad, Juul Sverre Stener og Rolf Solberg.