har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2006 (Side 1 av 5)

4/9-2006 ARBEIDET MED BRUA OVER TANG EN ELVA GÅR FREMOVER

Tangenelva 4.9.2006

 

Kulturminnegruppa i Enebakk historielag har i dag fått på plass den nye bord bekledningen på brua over tangen elva. Nå er det kun rekkverket og finpussen som står igjen før brua pånytt kan tas i bruk, Kulturminne gruppa har i dag også startet ryddingen av området omkring tuftene etter hjulmakerverkstedet. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten.

 

22/12-2006 Historielaget deltar på markering i Solbergveien

Solbergveien 2006

Historielagets Esther Reiss og Yvonne Sariberget (som representerte beboerne i Solbergveien) i samtale med Enebakk avis. Foto Henning Bergersen.

Sist lørdag møtte historielaget og beboerne i Solbergveien Enebakk avis i Maribråtlia i Ytterbygda. Hensikten var å sette fokus på og markere motstand mot den planlagte utbyggningsprosjektet i området. Esther Reiss, Henning Bergersen og Rolf Solberg møtte som historielagets representanter, sammen med over 40 beboere og to representanter fra Senterpartiet. Krf og SP er de eneste partiene som går i mot utbygging av dette unike kulturmiljøet med flere bevaringsverdige kulturminner.

 

 

12/12-2006 Akershus fylkeskommune på befaring i Enebakk

befaring i Enebakk 2006

Yvonne Sariberget, Rolf Solberg og Åse Killerud i Maribråtlia.

Foto: Henning Bergersen.

Akershus Fylkeskommune var i dag på befaring i Enebakk, for å se nærmere på utbyggingsområdet Maribråtlia og husmannsplassen Kvernstua i Yter Enebakk. Historielaget er evært glade for at fylkeskommunen viser interesse for vårt engasjement i disse to sakene og venter nå spent på konklusjonen etter dagens befaring. Historielaget vil å sette fokus på å få stanset den planlagte utbyggingen i Maribråtlia – et historisk viktig område med flere automatisk fredede kulturminner.

12/12-2006 Årsmøte 2006

Årsmøte 2006

Tirsdag 12. desember kl. 19.00 er det duket for årsmøte i Enebakk historielag. Årsmøtet holdes i år på Holtop i Ekebergdalen. Valglkomiteens innstilling, regnskap, saksliste og årsrmelding for 2006 er allerede sendt ut til samtlige medlemmer. Dessverre falt forslaget til vedtektsendring ut av denne forsendelsen, men forslaget vil bli ettersendt til alle medlemmer i uka som kommer. Man kan også laste ned alle dokumenter her.

Årsmelding 2006
Forslag til reviderte vedtekter
Valgkomiteens innstilling til styre for 2007
Saksliste til årsmøtet 2006

Etter årsmøtet blir det kaffe, gløgg og juleknask. Henning Bergersen vil vise en lysbildekavalkade over lagets aktiviteter i 2006 og Åstrid Holtop og Mikael furulund vil stå for den musikalske underholdningen. Vel møtt!

ROLF SOLBERG UTNEVNT TIL ÆRESMEDLEM PÅ ÅRSMØTET

Rolf Solberg 2006

 Æresmedlem Rolf Solberg med det flotte diplomet, laget av Enebakk-kunstneren Viggo Karlsen. Foto: Henning Bergersen.

Rolf Solberg (79) ble på historielagets årsmøte på Holtop 12. desember høytidelig utnevnt til æresmedlem i Enebakk historielag. Solberg har gjennom snart 30 år vært en av de mest sentrale personer i laget, ikke minst på grunn av sitt glødende engasjement for lokalhistorien i Ytterbygda. Solberg har siden 1988 vært en pådriver for lagets populære rusleturer og har selv ledet en rekke av disse, senest i august 2006, når han sammen med Harald Brekken guidet en rusletur langs Kvernstubekken. Solberg har også vært en sentral person på bygdetunet – både når det gjelder innsamling av gjenstander og som omviser for skoleelever. De siste årene har han også vært en populær guide på Viksaga. Solberg har også jobbet med merking av gamle husmannsplasser og holdt flere foredrag på lagets temamøter. Han satt som styremedlem i perioden 1993 – 1997 og var selvskreven sermonimester på lagets store 40 års feiring i 1995. I tillegg har han vært medlem av lagets arrangementskomite i en årekke. Det siste året har Solberg vært mer aktiv enn noensinne, ikke minst som drivkraften bak prosjektet ved Tangenelva og som svært aktiv medlem av den nye kulturminneverngruppa. Personer som Rolf Solberg er selve livsnerven i et historielag og en stor inspirasjon for yngre lokalhistorie-entusiaster. Lagets avtroppende leder Andreas Bøhler fremhevet ved overrekkelsen Solbergs usedvanlige engasjement og innsatsvilje for lokalhistorien i Enebakk gjennom snart 30 år.

Rolf Solberg er lagets andre nålevende æresmedlem, ved siden av Åse Killerud, som ble utnevnt på lagets 50 års jubileum i oktober 2005.

VALGET FOR 2007:

Åse Killerud ble på årsmøtet valgt til ny leder i Enebakk historielag og avløser dermed Andreas Bøhler, som går av etter å ha sittet som leder siden 2004. Åse Killerud var også leder for Enebakk historielag i perioden 1988 – 1997 og har sittet kontinuerlig i styret siden 1982. Dette må derfor kunne sies å være et aldri så lite «comeback» for Åse. Hun har forøvrig vært en svært sentral person i laget også i 2006, både som nestleder og som rapportør til styret for den nye kulturminneverngruppa. Avtroppende leder Andreas Bøhler ønsket ikke å stille til valg for en ny periode som leder, men vi håper allikevel han vil fortsette sitt flotte arbeid på bygdetunet. Andreas Bøhler ble takket for sin innsats som leder gjennom tre år og som styremedlem siden 2001.

Det nyvalgte styret for 2007 består foruten Åse Killerud av; Svenn Johansen, Esther Reiss, Lena Mjerskaug, Arne Østerby (nyvalgt, for 2 år), Eva Kristoffersen (ny periode, 2 år) og Henning Bergersen (nyvalgt, for 2 år). Vararepresentanter er Egil Thoresen (1. vara), Juul Sverre Stener (nyvalgt, 2. vara, for 2 år) og Bjørnar Thoresen (nyvalgt, 3. vara, for 2 år). Det nye styret vil konsituere seg selv på sitt første møte etter nyttår.

Håkon Tysdal var eneste styremedlem, som ved siden av Andreas Bøhler, gikk ut av styret. Tysdal har sittet som styremedlem siden 2002. Både Håkon Tysdal og Andreas Bøhler ble behørig avtakket med blomster og rosende ord.

Ny valgkomite kom også på plass. Den består av Leif Bøhler, Rolf Solberg (nyvalgt for 2 år), Håkon Tysdal (nyvalgt for 2 år) og Ole Jakob Holt (vara, valgt for 1år)

Årsmøtet valgte Ivar Vardeberg til revisor for 2007.

På årsmøtet var det reviderte forslaget til vedtekter for Enebakk historielag oppe til avstemming og ble, etter noen kosmetiske endringer, enstemming vedtatt. De reviderte finner man HER, eller ved å klikke lenken på menyen til venstre.

Etter årsmøtet var det servering av kaffe, utlodning og underholdning ved Mikael og Astrid. Til slutt viste Henning Bergersen lysbilder fra aktiviteter i året som er gått.

 

2/12-2006 Vi ønsker velkommen til årsmøte

02 12 2006 Årsmøte

Tirsdag 12. desember kl. 19.00 er det duket for årsmøte i Enebakk historielag.

Årsmøtet holdes i år på Holtop i Ekebergdalen. Valkomiteens  innstilling, regnskap, saksliste og årsmelding for 2006 er allerede sendt ut til samtlige medlemmer. Dessverre falt forslaget til vedtektsendring ut av denne forsendelsen, men forslaget vil bli; ettersendt til alle medlemmer i uka som kommer. Man kan også laste ned alle dokumenter her.

Årsmelding 2006

Forslag til reviderte vedtekter

Valgkomiteens innstilling til styre for 2007

Saksliste til årsmøtet 2006

 

fe

 

Etter årsmøtet blir det kaffe, gløgg og juleknask. Henning Bergersen vil vise en lysbildekavalkade over lagets aktiviteter i 2006 og Åstrid Holtop og Mikael Furulund vil stå før den musikalske underholdningen. Vel møtt!

 

19/11-2006 Marianne Bjørneboe og historielaget i Ragnhild Jølsen’s fotspor

Bjørneboe 2006

Besøk på Solbakken. Fra venstre: Nestleder Åse Killerud, sekretær Esther Reiss, Marianne Bjørneboe og Solveig Svendsen. Foto: Henning Bergersen.

Enebakk historielag fikk lørdag 18. november besøk av Marianne Bjørneboe, som i disse dager starter arbeidet med en dokumentarfilm om Ragnhiild Jølsen. Enebakk historielag vil etter beste evne bistå Bjørneboe med relevant historisk informasjon til dette prosjektet. Marianne Bjørneboe er datter av forfatteren Jens Bjørneboe og bodde selv i Ekebergdalen som barn. Det ble en trivelig og interresant dag med besøk både hos Solveig Svendsen på Solbakken (der Ragnhild Jølsen bodde sine siste år), på Børter elektrisitetsverk og til slutt i Enebakk kirke.
________________________________________________________________

15/11-2006 To nye stier er nåpåbegynt ved Tangenelva

Stier Tangenelva 2006

Den ene er en overgangsløype som Skiforeningen har fått laget fra nettet på golfbanen, inn på stisystermet ved elva og videre ned til skolen. På denne måten kan man starte skituren fra parkeringsplassen ved Våg senteret eller fra Ytre Enebakk skole. Den andre nye stien skal gi fra elva og opp til Bjerkely. Denne traseen håper historielaget etterhvert også å få lyssatt, slik at man kan få en bedre og tryggere vei fra SFO/Fritidsklubben.

 

 

9/11-2006

Dagens befaring med Block Watne på Kvernstua i Ytre Enebakk var svært lovende med tanke på en mulig bevaring av den unike plassen. Block Watne er grunneier og har med dette tatt initiativ til en god dialog i forkant av en fremtidig utbygging av området. Dersom kommunen nå følger opp det de tidligere har lovet ser Enebakk historielag lyst på den unike plassens fremtid.

Kvernstua 2006

Enebakk historielag hadde invitert Ole Jakob Holt med gårsdagens befaring

Holt er fagmann innenfor kulturminnevern og gamle bygningen

Foto: Henning Bergersen

 

 

4/11-2006 Kulturminnegruppa på befaring i Maribråtlia

Kulturminnegruppa i Enebakk historielag har i sitt innspill til kommuneplanen for 2007 – 2018, uttrykt bekymring for blant annet utbyggingsplaner i Maribråtlia i Ytre Enebakk. Kulturminneverngruppa beklager på det sterkeste at denne utbyggingsplanen fortsatt ligger inne i kommuneplanen og har med bakgrunn i dette besluttet å involvere seg sterkere i saken. Beboere i Solbergveien har allerede satt igang en prosess for å forsøke stanse utbyggingsplanene og kulturminnegruppa ønsker å gi sin støtte til dette. Dagens befaring i Maribråtlia bekreftet nemlig at dette er et område med stor tetthet av kulturminner og det ville være svært beklagelig dersom man velger å legge et boligfelt nettopp i et slikt viktig historisk område

bEF mARIBRÅTLIA 2006

Kulturminneverngruppa på befaring. Fra venstre: Nestleder Åse Kitterud, beboer i Solbergveien: Yvonne Sariberget og sekretær Esther Reiss.

Foto: Henning Bergersen

« Eldre innlegg