Gårsdagens møte mellom to av gruppene i Enebakk historielag og kulturkontoret i kommunen var svært positvt. Det ble gitt grønt lys for det nye omviseropplegget på bygdetunet, opptrykk av bind I, II og III av bygdeboka, samt signaler om å jobbe videre med utarbeidelsen mot en bygdebok bind IV.

Mer informasjon om det nye omviseropplegget på bygdetunet finner man på siden til bygdetungruppa. Mer informasjon om bygdebokprosjektet finner man på sidene til publiseringsgruppa.

Bygdetun 2006