04 07 2006 Sti bygdetun

Arbeidet med kulturstien langs elva Ign, fra Bolsetbrua til Ignabakke, går stadig fremover og nylig er avstikkerstien fra kjona og opp til resten av bygdetunet kommet på plass. Denne biten av stien vil lette tilkomsten til kjona betraktelig og dermed knytte bygdetunet nærmere sammen med de andre severdighetene langs kulturstien. Her har Enebakk kommune og Ignas venner gjort et godt stykke arbeid. Foto: Henning Bergersen.