Befaring Ytterbygda 2006

Kulturminneverngruppa på sin tredje befaring i Enebakk. Fra venstre; Vidar Holstad, Bjørn Bjerkland, Petter Mogens Oppegaard, Åse Killerud. Aud Hønsi, Esther Reiss og Rolf Solberg. Foto: Henning Bergersen.

 Medlemmer av kulturminneverngruppa har i dag gjennomført nok en vellykket befaring. Denne gangen i Ytterbygda, med husmannsplassen Kvernstua som utgangspunkt. Guider på turen var Rolf Solberg og Bjørn Bjerkland. Turen startet i Nylende, hvor vi kikket på plassene Nylende og Bånn, samt bygdeborgen på Slåssåsen. Deretter gikk turen opp til Kvernstua, hvor både låve og hovedhus så ut til å være i meget bra stand. Deretter fulgte vi bekken videre innover til plassen Sagbakken. Vi prøvde deretter å finne tuftene etter plassen Sloreby, men uten å lykkes. Så gikk turen til Vikstjern og en velfortjent hvil. Etter pausen fortsatte vi inn til Grusbakken og kikket på restene etter Holm Jølsens tjæreovn fra 1860-tallet. Så tilbake til Kvernstua via Durud og Bjerkland. Befaringen ble avsluttet med en tur inn Signadalen.

 Denne befaringen er den tredje av flere befaringer som kulturminneverngruppa gjennomfører i sommer. Bakgrunnen er todelt: Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår. Gruppa vil senere også gjennomføre befaringer  i Dalefjerdingen/Hammeren, i Rausjø og mulig nok en befaring i Ytterbygda.