59.74176° N, 11.05798°E

Plass for sagmesteren ved Nordbysaga, revet ca 1900.

Her finner du Saghytta på kartet