Ryddet som plass i 1820-åra. Nedlagt rett etter 1900.

Huset her ble flyttet og dratt over isen på Knatterudtjern og satt opp på

tomten til Brevikveien 141. Restene av huset ble revet i juni 2020.

Navnet tyder på brenning av trekol i nærheten.

59.72509° N, 11.15276°E

Her finner du Kølabonn på kartet