Den gamle byvegen går gjennom hele bygda, men bare enkelte strekninger er godt bevart. En av de best bevarte strekningene er mellom Bjerke bruk og gården Solberg.


Gamlevegen forbi Berger. Foto: Henning Bergersen