Kulturminnegruppa i historielaget startet våren 2006 en kartlegging av alle kulturminner i Enebakk. Vårt ønske er å merke disse både i landskapet og på kart, slik at de blir sikret for ettertiden. Nedenfor kan man klikke på de forskjellige kartene og finne informasjon om våre mange kulturminner. Denne tjenesten er under kontinuerlig utvikling, så en rekke kulturminner og informasjon er ennå ikke på plass.

Oversiktskart: kulturrminnekart21. KULTURMINNER I YTRE ENEBAKK:

kulturminnekart_ytre
(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).

Husmannsplassen Neshagan Holm Jølsens tjæreovn (Skredderstad) Fornminne Fornminner Husmannsplassen Fjellstad Bygdeborg (Drageåsen) Husmannsplassen Måsan Gaupesteinen Husmannsplassen Sø-Skaug Husmannsplassen Sandem/Korsveien Husmannsplassen Nyland Brudeberget Smie (Slorabakken) Demning (Vikstjern) Vikstjernkoia (laftet tømmerhytte) Husmannsplassen Sloreby Husmannsplassen Bjørnholt Kvernstubekken (industriminner) Ruiner etter sag Sagstua hjulmakerverksted Sagstua skomakerverksted Frørenseriet (gammel mølle) Husmannsplassen Vestenga Husmannsplassen Nord-Skaug Husmannsplassen Mellom-Skaug Steindam (Holtopp) Husmannsplassen Hellerud Dyregrav (Dalsliene) Steindam (Slorene) Steindam (Stutebru) Husmannsplassen Dal Gammel millitærvei Husmannsplassen Bråten (skihytte) Husmannsplassen Solli Husmannsplassen Kleiva Husmannsplassen Måsaby Tufter etter badstu Husmannsplassen Kamperud Husmannsplassen Saghytta Bråtendammen (steindam) Husmannsplassen Bråtan Tufter etter badstu Jettegryte Husmannsplassen Slora Husmannsplassen Ulvetangen Husmannsplassen Gjevelsrudbråtan Husmannsplassen Norli Bernhardplassen Bjørnholtdammen Husmannsplassen Sollia Mari Kirke Husmannsplassen Grasholt Gravhauger (Øvre Foss) Bygdeborg (Sløssåsen) Gravhaug Vestby gård Vestby bru Steinkistedam (1995) Sagbakken (sag) Husmannsplassen Sagbakken Husmannsplassen Kvernstua Stanghytta Gravhauger (Maribråtlia) Gammelt vegfar Den gamle byvegen (Kvernstua - Durud) Den gamle byvegen (Solbergveien) Industriminner (Kvernhusdalen) Bjerkehaugen (gravfelt) Helleristninger Branngrav Husmannsplassen østre Kjellgård Sverre Smeds hus Haraldstad (stue) Bjerkland (stue) Husmannsplassen Nylende (stue) Husmannsplassen vestre Kjellgård Husmannsplassen Bånn Snekkerverksted og sagtomt Bjerkely (gammel skole) Gården Nordby2. KULTURMINNER ØSTMARKA SØR (YTRESKOGEN)

kulturminner_ytreskogene

(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).

Forfotsetra Bjørnehytta (Ragnhild Jølsens dikterhytte) Holm Jølsens tjæreovn Skauen (hvilestue) Gapahuk Funnsted

3. KULTURMINNER ØSTMARKA NORD (RAUSJØ)

kulturminnekart_rausjo
(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).

Svartordammen Sjelbreiadammen (steindam) Plassen Sjelbreia Bysetra Brannvakttårnet på Kjerringhøgda Flytteblokk Saldtvedt-helleren (seter) Myrsetra Støttumsetra (under vann) Bøvelstadsetra Dælisetra (under vann) Luttjernsvangen (seter) Toshaugsetra Gjeviksetra Plassen Tangen (tidligere Wennevoldsetra) Plassen Dammen Ruesetra Randumsvangen/Vangen (gamlestua) Plassen Nersaga Plassen Mellomsaga Kjørestua (tufter) Plassen Øvresaga Bygningen (tufter) Steindam Plassen Nabben Rausjø skole Plassen Bråten Plassen Gamle-Bråten (tufter) Plassen Høytomt (tufter) Flåte over Svartoren Tredam Tredam Plassen Slåttebråtan (tufter) Kjernmåsadammen

 4. KULTURMINNER I DALEFJERDINGEN:

kulturminner_dalefjerdingen

(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).

Granly (forsamlingshus) Husmannsplassen Bakkeløkka Husmannsplassen Haga Husmannsplassen Høgda Varp/kast Husmannsplassen Tangen Husmannsplassen Tømt Husmannsplassen Stallerud Husmannsplassen Kontra Enebakk aktiemeieri

 


5. KULTURMINNER PÅ HAMMEREN:

kulturminner_hammeren

(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).

Råkastua

 6. KULTURMINNER I KIRKEBYGDA:

kulturminner_kirkebygda

(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).


 

7. KULTURMINNER PÅ STRANDA/FLATEBY:
(De røde prikkene er registrerte kulturminner. Etterhvert vil man kunne klikke for mer info og bilder).