Plassen Nyland ligger ved den gamle byvegen, i skogkanten nordøst for gården Omberg og ble fradelt denne i 1912.Nyland var husmannsplass under Omberg fra 1834 (festeseddel datert 4. oktober 1834)  De første som bodde på stedet var Mikkel Amundsen og kona Katrine Sørensdatter. Mikkel kom fra Spydeberg og var husmann i Nyland til han døde i 1875. Nyland var deretter bebodd til 1981 og har senere forfalt. Den siste som bodde der var Valborg. Stua står fortsatt, men  bare rester av uthusa er å se i dag.Området omkring er imidlertid uforandret og viser på en god måte hvordan     tunet på en gammel plass kunne se ut.

Nyland i desember     2005. Foto: Henning Bergersen

Nyland i 1980. Foto:     Barthold Butenschøn

… Til toppen