På Foss finner man ennå rester av to gravhauger som begge er automatisk fredede kulturminner. De ligger på hver sin side av Sagstuveien og er ennå tydelige i landskapet. På den ene av de to gravhaugene er det bygget et hus.

gravhaug_foss2 gravhaug_foss1

Foto: Henning Bergersen.

… Til toppen