Dette gamle vegfaret gikk fra gårdene i Gjevelsrudkroken, via husmannsplassen Tangen/Gjevelsrudbråten, over åsen til plassen Nylenda og Ødegården.

gjevel_veifar1

Det gamle veifaret i Gjevelsrud skog.

gjevel_veifar2
Man ser fortsatt tydelig hvor den gamle vegen gikk.

Foto: Henning Bergersen.

… Til toppen