Funnsted og mulig boplass ved Durud, Ytre Enebakk

Arkeologiske undersøkelser i området i 1999 resulterte i bemerkelsesverdige funn i dette området. Disse funnene har imidlertid aldri blitt særlig kjent, utover de arkeologiske kretser. Totalt ble det funnet ni flintbiter på fire lokaliteter. Det mest oppsiktsvekkende funnet var en kjerneøks i flint, som trolig er nærmere 10.000 år gammel og tilhørte trolig noen av de første menneskene som kom til landet etter siste istid. Lokalitetene som ble undersøkt ligger på mellom 171 og 193 meter over havet. Den maritime grense lå den gang på 200-220 meter over havet.

Bjerkelandshøgda var en liten øy og beskyttet mot tøvær fra øst. Nordåsen la også en beskyttende hånd over stranda, som det var lett å legge til land i. Vannet var grunt og den åpne sletta var perfekt for slakting av sel og sløying av fisk.

Funnet på Durud er trolig blant de aller eldste vi har i Norge, på linje med funn som er gjort på Høgnipen ved Skjeberg og Stunner i Ski.

Denne sletta ved Durud var for 10.000 år siden en grunn vik, som munnet i en strand innunder åsen. Foto: Henning Bergersen.

Denne sletta ved Durud var for 10.000 år siden en grunn vik, som munnet i en strand innunder åsen. Foto: Henning Bergersen.

Funnstedet fotografert fra åsen. Dette området er trolig et av de første stedene mennesker satte sin fot her til lands. Foto: Henning Bergersen.

Funnstedet fotografert fra åsen. Dette området er trolig et av de første stedene mennesker satte sin fot her til lands. Foto: Henning Bergersen.

… Til toppen