Den gamle byvegen går gjennom hele bygda, men bare enkelte strekninger er godt bevart. En av de best bevarte strekningene er mellom plassen Kvernstua og til gården Durud.

 Foto: Henning Bergersen.

Gamlevegen forbi Kvernstua.