2. Modelldammen - 1

Modelldammen/demningen.  Det har vært anlagt dam her fra ca. 1650 pga. sagbrukene og møllene som lå nedover i dalen. Dammen ble utvidet betraktelig da Hartvig Bache-Wiig bygde ny støpt demning i slutten av 1890-årene med turbinrør ned til fabrikken (nr.10) – fallhøyde 70-80 m. Nede ved Øyeren ble det bygget et tresliperi med to slipeapparater med tilhørende maskineri. Senere ble det bygget en sulfat-cellulosefabrikk nederst i Flatebydalen. Det ble også bygget en elektrisk dynamo som skaffet lys til fabrikken, ingeniørboligen og arbeiderboligene nede i dalen. Dette var det første kraftverket i Enebakk (1902). Det ble sprengt hull i demningen i 1966.

2 Modelldammen plakat