Klingenberg:Ryddet som plass under Haugstein for 1840, men er ikke nevnt etter 1880. Stua på plassen ble etter nedleggelsen flyttet til Øver-Ødegarden, Kåterud. Husmannen som overtok Klingenberg i 1851 fikk følgende vilkår i sin kontrakt:

Han skulle videre arbeide på garden (Haugstein) for vanlig daglønn:

dvs. 10 sk. for en sommerdag og 6 sk. for en vinterdag.

For å skjære ett mål havre 12 sk. og ett mål bygg 16 sk.

For en slåttedag skulle han ha 12 sk.Han fikk havn til de dyra han kunne fø på plassen.

Plassen skulle ryddig gjøres til første faredag (14 april), hvis brukeren sa ut/opp husmannen for jul.

Husmannen var pliktig til å holde husa på plassen ved like mot å få materialer.

Han skulle svare 5 dlr i årlig leie.

19  Klingenberg  plakat