Ble bygget opp rundt Damgaard (rv 120 – Øyerenvn): Den første landhandelen ble startet opp i den gamle haven på Dam i 1882. Etter hvert kom i tillegg to nye landhandlerier, bakeri, postmottak, mjølke-sentral, mannefakturavdelinger, samt telefonsentralen og Bjerkelands kafe. Rundt 1970 ble nytt senter for Flateby opparbeidet i Bakkehagan og dermed ble det etter hvert slutt på virksomheten rundt Damskrysset.

Vi kan her nevne to av butikkene:

Sundby Landhandel: Startet opp i 1882. Johan Sundby kjøpte Dam i 1897. Dam ble revet i 1901 da ny ble bygget på tomta. Alt i 1885 kjøpte Johan Sundby to mål vest for veien og bygde der. Han flyttet inn i den nye forretningsgården i 1892. Etter brann ble ny forretningsgård bygd i 1910. Varene kom med dampbåten «Strømmen» mens båten gikk, ellers med hest fra Lillestrøm. Arthur Sundby overtok i 1927. Mottaksstasjon for mjølk ble åpnet i 1937. Arthur Sundby drev også «Sundbysaga.

» Sundby forretning «Foreningen«: Startet som aksjelag for bla. bøndene på midten av 1890-åra – konkurs ca. 1900— og Carl Sundby overtok. Laget hadde kjøpt den gamle «skolen» på Blindern og satt den opp ved riksveien like nord/vest for Dam. Sundby kjøpte bygningen i 1906. Han hadde forretning iførste og bodde i annenetg. Etterfølgerne drev forretningen her frem til 1977/78 da den ble flyttet tilFlatebysenteret.