10. Fladeby Cellulosefabrikk - 210. Fladeby Cellulosefabrikk - 310. Fladeby Cellulosefabrikk - 1

Opprinnelig tresliperi, bygd 1900. Sliperiet gikk bare i et år. Ombygd til sulfat-cellulosefabrikk i 1905, brant samme år. Ny fabrikk kom i drift 1906. Fabrikken var i drift til begynnelsen av 1930-årene. På det meste arbeidet det ca. 140 personer ved fabrikken. Rett nord for fabrikken lå det en brygge hvor frakte/ passasjerbåten «Strømmen» la til. D/S Flateby 1 fraktet varer fra og til fabrikken i perioden 1900 – 1910. I 1911 ble det bygget en ny båt, D/S Flateby 2, for å frakte varer fra og til fabrikken og denne båten var i drift frem til 1931. Disse to båtene hadde to store lektere fullastet med varer, på slep bak seg. På vinterstid var det opptil 40 hester som fraktet varene på isen til og fra Lillestrøm. På 1950-tallet ble det startet opp et metallstøperi (1952 – 1960) og en makaronifabrikk (1950 – gikk konkurs i 1957) i to av de gamle fabrikklokalene. Alle bygningene er i dag revet unntatt bygningen hvor makaronifabrikken lå – der har i dag en motorklubb tilhold. Området er i dag omregulert til friområde med båthavn og badeplass.