Håkon Tysdal hadde lenge gått rundt med ideen om et lokalhistorisk tidsskrift for Enebakk. I 1998 hentet han inn trykkpriser og presenterte en pakke for Christian Brevig, som ved årsmøtet i desember det året ble leder av historielaget. De konkluderte begge med at det fantes en mengde interessant stoff som fortjente publisering. Dermed begynte Tysdal i nordenden av bygda og tok krets for krets. Etter å ha avsluttet den runden, med Rausjø som siste krets ut, la Ign seg på et tilnærmet tema-konsept. Redaksjonsgruppa Håkon knyttet til seg i de første årene var hovedsakelig Christian Brevig og Bjørn Marthinsen, noe supplert av Åse Killerud. De første årene ble Ign solgt som et frittstående lokalhistorisk skrift, men fra 2003 har bladet vært et populært medlemsblad for Enebakk historielag. Ign er nå inne i sin 16. årgang og med opplagsøkning både i august 2005 (til 350 eks.), i mars 2006 (til 400 eks.), i november 2007 (til 450 eks.) og i juni 2008 (til 500 eks.) må bladet kunne sies å ha vist seg svært levedyktig. Henning Bergersen overtok som redaktør av Ign i januar 2005 og satt frem til desember 2008. Siden har det vært Gro Arneberg Thoresen som har hatt denne oppgaven frem til 2015. I 2015 har Bjørn Mikkelsen overtatt redaktør rollen. 

REDAKTØRER AV IGN

  • 2015 -: Bjørn Mikkelsen
  • 2009 -2014 : Gro Arneberg Thoresen
  • 2005-2008: Henning Bergersen
  • 1999 – 2004: Håkon Tysdal