har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2007 (Side 3 av 3)

22/4-2007 Arbeidet ved Tangenelva i full gang etter vinteren

Arbeid ved Tangenelva 2007

Med Rolf Solberg i spissen startet kulturminnegruppa denne uka, opp igjen arbeidet ved Tangenelva etter vinteren. Arbeidet fortsetter i all hovedsak der man slapp høsten 2006 og planen er å få ryddet området mellom steinkistedammen og Tangen bru (nedre del av elva] før sommeren. Historielaget jobber nå også med en helhetlig fremdriftsplan for området og vil komme tilbake med detaljer omkring dette. Ny bru over elva (ved rensestasjonen), ny sti (med lyssetting) til Bjerkely, fiskeplass ved sagtomta, nye benker og skilting av kulturminner er noen av tiltakene man håper å få iverksatt i 2007. Det vil dessuten bli arrangert en større dugnad ved elva i forkant av 17. mai, slik at hele området fra Vestby bru til Tangen bru blir ryddet for søppel og avfall før nasjonaldagen.

12/4-2007. Temamøte «Norges glemte oppdager»

Carsten Borchrevink  2007

TEMAMØTE – «NORGES GLEMTE OPPDAGER»
Holtop i Ekebergdalen, torsdag
30 fremmøtte trosset det vakre vårværet i går kveld og tok turen til Holtop for å høre Paul Chaplins foredrag om «Norges glemte oppdager”. Det ble en svært trivelig aften og et spennende møte med Sydpolens natur og historie. en humoristisk og svært underholdende måte fortalte Paul Chaplin historien om den ukjente polarforsker og oppdager, Carsten Borchgrevink. Spennende var det også å ha flere av Borchgrevincks etterkommere i salen.

120407_mote4
Holtop står klar for å ta imot nok et temamøte

i Enebakk historielags regi.

120407_mote3
Arrangementssjef Arne Østerby ønsker publikum og foredragsholder

Paul Chaplin velkommen.

120407_tema1
Det ble et spennende og engasjerende foredrag om Sydpolen og Carsten Borkgrevinch.

120407_mote6
Stemningen var god blant de 30 fremmøtte.

120407_mote7
Paul Chaplin ga mange av de fremmøtte lyst til å legge turen til Sydpolen.

120407_mote5
Arrangementssjef Arne Østerby takker foredragsholder Paul Chaplin.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2007

27/3-2007 Maribråtlia ute av kommuneplanen- en seier for kulturminnevernet

Maribråtlia 2007

Utbyggingsprosjektet i Maribråtlia i Ytterbygda har vært en av de mest omstridte planforslagene i den pågående kommuneplanrulleringen. Enebakk historielag gikk tidlig ut med skepsis mot å bygge ut et så viktig kulturhistorisk skogområde. Vi har også vært runden hos alle de politiske partier og fortalt om kulturminnene i Maribråtlia. Etter at kommuneplanutvalget allerede to ganger har stemt dette utbyggingsforslaget ut av planen i sine møter, ble forslaget på nytt fremmet i kommunestyremøtet 23. april. Også denne gangen falt forslaget og er dermed ute av kommuneplanen for godt. I kommunestyret var det Høyre og FRP som stemte for, og SP, AP, SV og KRF som stemte imot utbygging. Enebakk historielag berømmer de politikere som i denne runden tok kulturminnevernet på alvor og stemte imot utbygging av det vi mener er et viktig kulturhistorisk område. Enebakk historielag er svært glade for at kulturminnevernet vant frem i denne viktige saken og påpeker (nok en gang) at slike «kamper» ville vært overflødige, dersom en god kulturminneplan for Enebakk hadde vært på plass. Enebakk historielag har nå etablert en positiv dialog med grunneier om å få satt i gang videre undersøkelse av området og merking av kulturminner i Maribråtlia. Vi mener dette er et område med stort potensial både for historieundervisningen i grunnskolen og som historisk rekreasjonsområde for befolkningen

24/3-2007 Friluftsetaten i Oslo kommune har ryddet Bøvelstad i Rausjø

Bøvelstad 2007

Den gamle plassen Bøvelstad i Rausjø har nylig blitt ryddet og satt i stand av Friluftsetaten i Oslo Kommune. Frem til sommeren 2006 var det speiderne fra Lambertseter som leide Bøvelstad. Da leiekontrakten gikk ut, ønsket Friluftsetaten at stedet skulle bli tilgjengelig for enda flere. Snart overtar derfor Den norske turistforeningen Oslo og omegn stedet. De skal nå restaurere våningshuset, som skal tas i bruk som turistforeningshytte.

 

 

18/2-2007 Temamøte «»Musikk fra gamle Enebakk»

Musikk fra gamle Enebakk  2007

Kl. 19.00, søndag 18. februar, er det duket for en unik musikalsk aften på Holtop i Ekebergdalen. Leif Lillejordet har arbeidet med å samle Enebakks musikkhistorie og har selv spilt med noen av dem som ofte spilte til dans «på lokalet» – folk som Harry Holmsen, Birger Sikkerbøl og Arild Holtop. Nå presenterer Lillejordet for første gang for publikum noe av det han har samlet av musik. Det er gratis inngang. Salg av kaffe og bakst! Arrangementet er i regi av Enebakk historielag i samarbeid med kulturdagene 2007

Holtop_skilt

Kveldens temamøte var historielagets første arrangement i 2007 og 65 personer fra hele Follo hadde funnet veien til Holtop for I oppleve Leif Lillejordets presentasjon av tradisjonsmusikk fra Enebakk. Dette er publikumsrekord for historielagets arrangementer på Holtop. De fremmøtte fikk høre både sjeldne lydbåndopptak, historier om lokale spellemenn og selvfølgelig en god dose levende trekkspellmusikk. Kveldens arrangement var Enebakk historielags bidrag til kulturdagene 2007.

      180207_tema_2

Sesongens første arrangement i historielagets regi var temamøte om musikk fra gamle Enebakk, med musiker Leif Lillejordet. Arrangementet var historielagets bidrag til KULTURDAGENE 2007.

180207_tema_3

Leif Lillejordet fortalte om og fremførte musikk fra gamle Enebakk og interessen var stor.

180207_tema_4

Med dette arrangementet satte historielaget sin foreløpige publikumsrekord på Holtop, med 65 fremmøtte fra hele Follo..

180207_tema_1

Stemningen gikk i taket!

Arrangementssjef Arne Østerby var svært fornøyd med både foredragsholderen og det fantastiske fremmøtet.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2007

7/2-2007 Historielaget flytter inn i nye lokaler

Emaus 2007

Lagets nye lokaler i Kirkebygda. Foto: Henning Bergersen.

Tirsdagens styremøte var det første avholdt i lagets nye lokaler på Emaus i Kirkebygda. Styret gikk på møtet igjennom vårens arrangementsprogram, som om kort til vil bli presentert på denne siden. Det ble også vedtatt at Arbeidsgruppe for fremtidig lokaliseringen nå blir omorganisert dl en husgruppe, som skal drive og administrere de nye lagslokalene. Medlemmer av denne gruppen er Eva Kristoffersen, Esther Reiss, Bjørnar Thoresen, Rolf Solberg, Heidi Wattum, Arne Østerby og Henning Bergersen. Videre ga styret klarsignal til å starte forprosjektet til kulturhistorien, som skal bli bind 4 av bygdebok for Enebakk. Mer om dette prosjektet kommer fortløpende på siden til publiseringsgruppa.

 

26/1-2007 Historielaget flytter inn i egne lokaler

Håkon og Arne 230107

Håkon Tysdal og Arne Østerby får møblene på plass. Foto Henning Bergersen

Historielaget flytter i disse dager inn i nye lokaler.

Lotterudveien 9.

1910 Enebakk.

Flyttingen kommer so et resultat av stadig økende behov for å samle historielagets arkiv på ett sted, et ønske om faste møtelokaler, samt tanken om en møteplass for lokalhistorie-interesserte i Enebakk. De nye lokalene vil også bli en svært viktig faktor i det fremtidige arbeidet med bind IV av bygdebok for Enebakk – Den generelle kulturhistorien. Dette er første gang siden stiftelsen i 1955 at laget har hatt egne lokaler.

9/1-2007 Nytt styre for 2007 er på plass

Styret 2007

Årets første styremøte ble både konstruktivt og hyggelig. En rekke viktige saker ble tatt opp, diskutert og vedtatt. Disse sakene vil vi komme tilbake til snarlig. Det nye styret konstituerte seg selv og fikk på plass gruppestrukturen for 2007.

Åse Killerud ble på årsmøtet i desember valgt til ny leder i historielaget. I kveldens møte valgte styret Henning Bergersen (ny) til nestleder og han overtar samtidig rollen som kontaktperson for kulturminneverngruppa etter Killerud. Esther Reiss og Eva Kristoffersen fikk fornyet tillit som henholdsvis sekretær og kasserer. Tidligere leder Andreas Bøhler overlot rollen som kontaktperson for bygdetunsgruppa til Svenn Johansen. Håkon Tysdal (som nå er ute av styret) fortsetter som kontaktperson for publiseringsgruppa, mens Egil Thoresen blir ny kontaktperson for skolegruppa. Arne Østerby (ny) er kontaktperson for arrangementsgruppa. For mer info om det nye styret, klikk «styret» på menyen til venstre.

Nyere innlegg »