Historien om gården Nordby er historien om svunden storhet.

Nordby ble trolig ryddet tidlig i vikingtida som det nordligste bruket av Kjølstad. I øst var Huseby skilt ut litt før. Nonneseter kloster i Oslo var eier av Nordby, mens Kjølstad og Huseby var bondegods.

Etter Svartedauen fikk Nordby to smågårder som underbruk. Det var Skinnfellrud (Granerud) og Kamperud. På slutten av 1600-tallet ble Nordby delt i to bruk, Oppistua og Nestua. Utenom Vestby og Vik hadde Nordby flest plasser under seg i Ytterbygda.

På Nordby var det sagdrift fra 1500-tallet, men i slutten av 1890-åra ble saga flyttet ned til Bjerke. Hans Amundsen, som er stamfar til Hansen-slekta i Enebakk (eiere av Torshov, Østenbøl, Bjerke m.fler) kom til Nordby i 1730. Det var trolig han som satte opp det huset som står på Nordby i dag. Huset er trolig bygget omkring 1730 og dermed kanskje det eldste gårdshuset i Ytterbygda. Amundsen satte også opp den store bygningen som sto på Oppigarden, eller øvre Nordby. Huset på Nordby sto tomt i en lang periode fra 1961 til de ble pusset opp for få år siden. Idag bor det igjen folk i det gamle huset. Fjøset på Nordby sto tidligere i Kamperud som låve. Dessverre er det gamle tømmerfjøset nå nesten rast sammen.

nordby1
Huset på Nordby i dag, etter ombyggingen. Foto: Henning Bergersen.

nordby2

Det som står igjen av fjøset på Nordby. Foto: Henning Bergersen.

nordby3

Nordby fotografert omkring 1987, da bygningen fortsatt sto tom.  Foto: Barthold Butenschøn.

… Til toppen