– utkom 20. mai 2015

1-2015a

Nytt IGN – Lokalhistorisk tidsskrift for Enebakk. IGN nr. 2, 2014 utkom 20. juni. Redaktør: Gro Arneberg Thoresen. Redaksjon: Juul Sverre Stener, Inger Hilde Killerud og Gro Arneberg Thoresen. Er du ikke så heldig å få Ign levert hjem i postkassa di, kan det kjøpes på Flateby Jernvare eller på Enebakk bibliotek eller Joker i Kirkebygda. Redaktør: Gro Arneberg Thoresen.

IGN utkommer 4 ganger pr. år (ca. februar, juni, august, november).
Bladet sendes alle medlemmer automatisk.

Utsalgssteder:
Enebakk bibliotek, Kirkebygda
KONTAKTEN AS, Kirkebygda
Joker, Kirkebygda
Flateby jernvare, Flateby

Utsalgspris er kr 50,-. Tidligere utgitte nummer av Ign kan kjøpes ved å henvende seg til redaktøren.

IGN blir satt og trykket hos Krona Trykk AS..
Opplag er 500 eksemplarer. Antall sider er 36.