1. Strandaskolen

Strandaskolen:  John Collett startet i 1807 skole på Flatebygodset. Han flyttet skolen over til den ferdigbygde skolebygningen på Vesle-Auen i 1808. Etter Flatebygodsets fall rundt 1820, ble skolen nedlagt i 1821. Kommunen besluttet å opprette fast skole på Stranda i 1856. Peder Haugstein kjøpte i den forbindelse Blindern gaard med jordvei av Store-Auen for 340 daler til skole og lærerbolig. I 1894 ble det bygd ny skolebygning på samme område, som i dag er den gamle fløyen på Strandaskolen

1 Standa plakat