har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Forfatter: John Solberg

13. Mari Kirke

13. Mari kirke

Mari kirke ble innviet i 1761 av biskop Fredrik Nannestad i Oslo bispedømme, som Enebakk den gang tilhørte.

mari kirke

Mari kirke

Den ble bygd på Tangenhaugen under Vestby gård, og ligger høyt og vakkert med utsikt over Mjær og store deler av Ytre Enebakk. Bakgrunnen for byggingen var et testamente opprettet av eieren av Vestby gård, Maren Kamph, i 1753, kort tid før hun døde. Maren Kamph var enke etter en rik handelsmann i Fredrikstad, Peder Nielsen Hess, og hun eide flere gårder og sager både i Ytre Enebakk og i andre bygder. Hun oppholdt seg ofte på Vestby. I testamentet het det bl.a. at 3000 riksdaler skulle gå til oppføring og vedlikehold av en annekskirke ”med det navn Mariæ kirke”.
(Mariæ er en latinsk genitivsform av Maria, på norsk: Marias kirke.) I talemålet ble kirken kalt Mari kirke, som også med tiden ble dens offisielle navn. Maren Kamph ga også tomten til kirken.

Mari kirke fyller 250 år i 2011.

Et gammelt sagn i Enebakk forteller at Mari kirke først var planlagt å ligge i Maribråtlia ved Bjerke bruk, derav navnet.

Lagets ledere

Oversikt over lagets ledere fra 1955

2014

Marit Busengdal 2014 -->

Marit Busengdal

2013

Mari Ringnes og Henning Bergersen

Mari Ringnes og Henning Bergersen

 2012

Mari Ringnes

Mari Ringnes

2011

Amund Ruud

Amund Ruud

2008-2010

Henning Bergersen

Henning Bergersen

2007

Åse Killerud

Åse Killerud

2004-2006

Andreas Bøhler

Andreas Bøhler

2000-2003

Bjørn Marthinsen

Bjørn Marthinsen

1998-1999

Christian Brevig

Christian Brevig

1988-1997

Åse Killerud

Åse Killerud

1955-1987

Barthold A. Butenschøn

Barthold A. Butenschøn

Historien om IGN

Håkon Tysdal hadde lenge gått rundt med ideen om et lokalhistorisk tidsskrift for Enebakk. I 1998 hentet han inn trykkpriser og presenterte en pakke for Christian Brevig, som ved årsmøtet i desember det året ble leder av historielaget. De konkluderte begge med at det fantes en mengde interessant stoff som fortjente publisering. Dermed begynte Tysdal i nordenden av bygda og tok krets for krets. Etter å ha avsluttet den runden, med Rausjø som siste krets ut, la Ign seg på et tilnærmet tema-konsept. Redaksjonsgruppa Håkon knyttet til seg i de første årene var hovedsakelig Christian Brevig og Bjørn Marthinsen, noe supplert av Åse Killerud. De første årene ble Ign solgt som et frittstående lokalhistorisk skrift, men fra 2003 har bladet vært et populært medlemsblad for Enebakk historielag. Ign er nå inne i sin 16. årgang og med opplagsøkning både i august 2005 (til 350 eks.), i mars 2006 (til 400 eks.), i november 2007 (til 450 eks.) og i juni 2008 (til 500 eks.) må bladet kunne sies å ha vist seg svært levedyktig. Henning Bergersen overtok som redaktør av Ign i januar 2005 og satt frem til desember 2008. Siden har det vært Gro Arneberg Thoresen som har hatt denne oppgaven frem til 2015. I 2015 har Bjørn Mikkelsen overtatt redaktør rollen. 

REDAKTØRER AV IGN

  • 2015 -: Bjørn Mikkelsen
  • 2009 -2014 : Gro Arneberg Thoresen
  • 2005-2008: Henning Bergersen
  • 1999 – 2004: Håkon Tysdal

 

Om IGN

 Redaktøren

Bjørn Mikkelsen0

Redaktør er Bjørn Mikkelsen. Han kan kontaktes på
E-post: bjormikk@online.no

Redaksjonen

Inger Hilde Killerud, Juul Sverre Stener, Gro Arneberg Thoresen
og Bjørn Mikkelsen.

IGN nr. 1- 2015

– utkom 20. mai 2015

1-2015a

Nytt IGN – Lokalhistorisk tidsskrift for Enebakk. IGN nr. 2, 2014 utkom 20. juni. Redaktør: Gro Arneberg Thoresen. Redaksjon: Juul Sverre Stener, Inger Hilde Killerud og Gro Arneberg Thoresen. Er du ikke så heldig å få Ign levert hjem i postkassa di, kan det kjøpes på Flateby Jernvare eller på Enebakk bibliotek eller Joker i Kirkebygda. Redaktør: Gro Arneberg Thoresen.

IGN utkommer 4 ganger pr. år (ca. februar, juni, august, november).
Bladet sendes alle medlemmer automatisk.

Utsalgssteder:
Enebakk bibliotek, Kirkebygda
KONTAKTEN AS, Kirkebygda
Joker, Kirkebygda
Flateby jernvare, Flateby

Utsalgspris er kr 50,-. Tidligere utgitte nummer av Ign kan kjøpes ved å henvende seg til redaktøren.

IGN blir satt og trykket hos Krona Trykk AS..
Opplag er 500 eksemplarer. Antall sider er 36.