Styret 2007

Årets første styremøte ble både konstruktivt og hyggelig. En rekke viktige saker ble tatt opp, diskutert og vedtatt. Disse sakene vil vi komme tilbake til snarlig. Det nye styret konstituerte seg selv og fikk på plass gruppestrukturen for 2007.

Åse Killerud ble på årsmøtet i desember valgt til ny leder i historielaget. I kveldens møte valgte styret Henning Bergersen (ny) til nestleder og han overtar samtidig rollen som kontaktperson for kulturminneverngruppa etter Killerud. Esther Reiss og Eva Kristoffersen fikk fornyet tillit som henholdsvis sekretær og kasserer. Tidligere leder Andreas Bøhler overlot rollen som kontaktperson for bygdetunsgruppa til Svenn Johansen. Håkon Tysdal (som nå er ute av styret) fortsetter som kontaktperson for publiseringsgruppa, mens Egil Thoresen blir ny kontaktperson for skolegruppa. Arne Østerby (ny) er kontaktperson for arrangementsgruppa. For mer info om det nye styret, klikk «styret» på menyen til venstre.