har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2007 (Side 1 av 3)

15.11-2007 SPØKELSESKVELD PÅ HOLTOP

Torsdag 15. november, kl. 19.00 inviterer ENEBAKK HISTORIELAG til åpent møte på Holtop med tema: ”Skrømt og overtro i Østmarka”. Sandbakken-vert og forfatter Even Saugstad besøker endelig Enebakk med sitt populære foredrag. Vi får høre om Troll-Eli på Myrsetra, gygra i Tømmerås, nissen ved Nuggerudkverna, huldra ved Trollvann og om Ola Vangen som kurerte folk og dyr med trolldom og naturmedisin. Det er også en viss fare for at vi kan få besøk av noen «ekte» spøkelser. NB! Vær tidlig ute. Her blir det trangt om plassen! Gratis entre! Kaffe og bakst kr 30,-  Loddsalg med trekning etter foredraget!

Torsdag 15. november er det duket for en skummel aften på Holtop i Ekebergdalen. De 63 fremmøtte stiftet først bekjentskap med skuespillere i alle aldre fra «Enebakk barne- og ungdomsteater» som «hjemsøkte» Holtop denne kvelden. Godt hjulpet av sminke, lys og røyk skapte de en skremmende atmosfære på tunet. På plass inne i låven på Holtop fikk de fremmøtte servert det populære foredraget «skrømt og overtro i Østmarka» av og med Even Saugstad. Med unntak av årsmøtet 13. desember, var dette foredraget, det siste arrangementet i historielagets regi denne høst

 

 

 

 

1.11-2007 BYGDEHISTORIE FOR ENEBAKK? – NEI TAKK!

1. november 2007 Enebakk har sin gårds- og brukshistorie, men noen bygdehistorie har vi ennå ikke fått. Etter kommunestyremøtet 29. oktober ser det faktisk mørkere ut enn på svært lenge. Under jubileumsmiddagen i anledning historielagets 50-årsfeiring i oktober 2005, ble laget oppfordret av KOS-utvalgets leder til å starte arbeidet mot en bygdehistorie. Dette ble en realitet i mars 2006. Etter at bygdeboknemda i 1991 hadde fullført arbeidet med Enebakk bygdebok bind 1, 2 og 3, ble nemda oppløst, men i mars 2006 ble den påny vekket til liv, med Håkon Tysdal som leder. Øvrige medlemmer har vært Esther Reiss, Henning Bergersen og Christian Brevig. Formålet er altså å arbeide mot bygdebok bind 4 og 5 – bygdehistorien for Enebakk. Planen er at det skal lages to bind, hver på 800 sider. Bøkene er tenkt utgitt som Enebakk Bygdebok bind IV og V, med samme utstyr som de tre første bindene. Det vil si at Bygdehistoria vil framstå som bind IV og V i bygdebokserien. Et forprosjekt kom i gang og høsten 2006 søkte man kommunen om midler. Det ble ikke bevilget penger til bygdeboka høsten 2006, men vi ble allikevel bedt om å jobbe videre med prosjektet, hvilket vi gjorde, for egne midler. Høsten 2007 ble det pånytt søkt om støtte, men denne gangen som en garanti for et lån på 550 tusen og et tilskudd på 1 million, fordelt over flere år. Forslaget gikk igjennom i KOS-utvalget og i formannskapet, men etter at 13 representanter stemte for og 13 representanter imot, avgjorde altså ordførerens dobbeltstemme kommunestyrets nei til å støtte videre arbeid. Begrunnelsen for avslaget lå hovedsakelig i at søknaden ikke inneholdt en fordelingsnøkkel for salgsinntektene, noe man lett kunne bedt om, dersom man virkelig ønsket å få i gang arbeidet med bygdehistorien. Isteden velger man altså å si «nei takk» til hele prosjektet. Man kan jo lure på hvorfor kommunen velger å kaste bort verdifull tid for historielagets frivillige ved å stadig be om mer dokumentasjon og å nedlegge ytterligere arbeid. Det er uansett svært trist at kommunestyret med ordfører Tidemann i spissen sier nei takk til det vi mener er en gavepakke til bygda fra historielaget, hvor vi påtar oss å gjøre jobben med å frembringe en bygdehistorie som hele bygdas befolkning vil ha glede av i fremtiden. Alternativene for historielaget er nå å enten skrinlegge hele prosjektet eller å forsøke å gjennomføre dette med egne midler, eventuelt vende oss mot næringslivet i håp om økonomisk bistand der. Det blir en tøff kamp, men noen bygdehistorie uten historielagets kompetanse, dugnadsinnsats og omfattende arkiver kan vi vanskelig se for oss.

 

16/10-2007 RUSLETUR OG FOREDRAG PÅ FLATEBY

Tirsdag 16. oktober – kl. 18.00

Kveldens tema er Flatebygodset.

Flatebygodset tegning

Fra 1753 til 1828 styrte Collett-familien på Flatebygodset i Enebakk. Flatebygodset var en del av det større eiendomskomplekset til trelasthandlerfirmaet Collett & søn. James Collett arvet Flateby etter sin morbror Mathias Rosenberg i 1753. Stedet var sentrum for storslått og viden kjent selskapelighet og julefeiring, hvor fremstående personligheter fra inn og utland tok del. Utveksling av politiske ideer og tanker sto nok sentralt når de mektige «herrer» trakk seg tilbake i salongene med rødvin og sigarer. John Colletts fru Tina hilste stattholder, og senere kong Christian Frederik til Flateby med følgende ord i 1813: «Med dig i skov og Mark vi drage ud hvor Jæger-hornets raske Toner lyde skal kampens Alvorsstund engang frembryde Kald Os! Og glade følge dit Bud!» Med tanke på at husene ikke var innrettet for stadig beboelse, må det ha vært stort og rommelig anlegg. Husene på Flateby ble i 1840-årene solgt til nedriving. Hovedbygning ble revet og den vakre alleen rothugget. Sidebygningen (det gamle herredshuset) ble kjøpt av Enebakk kommune og ble satt opp igjen i nærheten av Enebakk kirke. Det eneste som står igjen av Flatebygodset på Stranda i dag er hovedbygningen på Auen. Den ble bygget i tiden mellom 1760 – 1810 og skulle tjene som skolebygning for Flatebygodset. Den ble imidlertid aldri tatt i bruk til dette formål og fortsatt er det knyttet mange spørsmål til hva bruken var de første årene. Huset er imidlertid en arkitektonisk merkverdighet – bygget i mur og helt unik i vårt område.

Vesle Auen. Foto: Henning Bergersen

Vesle Auen. Foto: Henning Bergersen

Kl. 18.00 – Oppmøte på Stranden skole. Første stopp er Auen, hvor vi får se oss omkring inne i det som trolig er den eneste gjenværende bygningen fra godset på Flateby. Deretter fortsetter turen bort til stedet hvor godset engang lå. Turledere er Bjørnar Thoresen og Juul Sverre Stener.

Geir Thomas Risåsen

Geir Thomas Risåsen

Kl. 19.30 – Vi møtes på Flateby samfunnshus til foredrag om Flatebygodset ved magister i kunsthistorie, Geir Thomas Risåsen. Geir Thomas Risåsen (f.1961) er magister i kunsthistorie og en av våre fremste kjennere av norsk bygningshistorie fra perioden 1750-1850. Han er levende opptatt av våre kulturminner, og gjennom sitt forfatterskap formidler han disses historie. Risåsen var gjennom Riksantikvaren delaktig i den omfattende restaureringen av Det Kongelige Slott. Han har også vært konservator for Eidsvollsbygningen. Gjennom sitt arbeid har Risåsen bidratt med vesentlig ny kunnskap om disse sentrale anleggene i norsk historie.

Salg av kaffe og bakst.

 

 

 

25/9-2007 Kommunen kjøper Sagstua hjulmakerverksted

 Hjulmaker 2007


Egil Thoresen på plass i sin bestefars hjulmakerverksted. Foto: Henning Bergersen.

I gårsdagens kommunestyremøte ble det vedtatt at kommunen skal kjøpe tomta og bygningen som huser Sagstua hjulmakerverksted i Ytterbygda.

Hjulmakerverkstedet sto opprinnelig ved Tangenelva og ble drevet av Aksel Bråten i perioden 1906 – 1964. I 1968 ble alle maskiner og utstyr flyttet til Borgveien i Våglia, og bygningen deretter revet. Egil Thoresen har siden han overtok eiendommen i Borgveien tatt vare på verkstedet. Hans ønske var at Enebakk historielag skulle overta maskinene og utstyret, flytte de til et egnet sted (f. eks ved Tangenelva eller i tilknytning til husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda) og drive det gamle hjulmakerverkstedet som et levende museum. Slik blir det altså ikke i denne runden. Enebakk historielag har lenge arbeidet for å få satt denne løsningen ut i livet, ikke minst gjennom flere konkrete innspill til kommunen. Enebakk historielag fikk imidlertid til slutt i stand en befaring i hjulmakerverkstedet med ordfører, KOS-utvalgsleder og KOS-sjef. Dette resulterte i at kommunen selv lanserte en alternativ plan for hjulmakerverkstedet, slik at det (ihvertfall inntil videre) blir stående på sitt nåværende sted og at det kan tas i bruk til undervisningen på skolene. Dersom verkstedets historie og bygningen som huser verkstedet blir ivaretatt på en god måte, mener vi at dette kan være en god midlertidig løsning. Enebakk historielag er nå invitert til å delta i en arbeidsggruppe som skal utrede videre bruk og drift av hjulmakerverkstedet.

9/9-2007 Rusletur Ekebergdalen

Kulturmennedag 2007

MARKERING AV KULTURMINNEDAGEN 2007

Rusletur i Ekebergdalen og foredrag på Nordby bedehus
Søndag 9. september 2007
37 deltakere. Opphold.
Turleder: Arne Østerby. Foredragsholder: Olav Strøm.

kulturminnedag_07_1

Turen startet ved Rådhuset i Kirkebygda.

kulturminnedag_07_2

Neste stopp var prestegården.

kulturminnedag_07_3

Så vandret man videre innover i dalen.

kulturminnedag_07_4

Rolf Solberg deltok også på rusleturen.

kulturminnedag_07_5

Neste stopp var ved den gamle brannstasjonen.

kulturminnedag_07_6

Arne Østerby forteller om Johs og kiosken hans.

kulturminnedag_07_7

Det var andre som også hadde innspill.

kulturminnedag_07_8

Ved Elverum.

kulturminnedag_07_9

Turen gikk videre over brua til Ekeberg gård.

kulturminnedag_07_10

Arne Østerby forteller om Ekeberg.

kulturminnedag_07_11

Rolf Solberg var med på å bygge brua over elva og forteller litt om prosessen.

kulturminnedag_07_12

Nils Wiik og Juul Sverre Stener.

kulturminnedag_07_13

Arne Østerby ved Ragnhild Jølsen-bautaen.

kulturminnedag_07_14

Andreas Bøhler hadde historier å fortelle.

kulturminnedag_07_15

Neste stopp var fyrstikkfabrikktomta ved Sandhaugen.

kulturminnedag_07_16

Fra venstre: Petter Mogens Oppegaard, Nils Wiik, Rolf Solberg og Andreas Bøhler.

kulturminnedag_07_17

Ved den nedlagte butikken på Norderhaug.

kulturminnedag_07_18

Vi fikk komme inn i hagen til familien Wattum og kikke på en rekke kuriositeter.

kulturminnedag_07_19

Neste stopp var ved Sandbakken der Lauritz Karlsen bodde.

kulturminnedag_07_20

Petter Mogens Oppegaard har tatt vare på den gamle plassen Nyland.

kulturminnedag_07_21

Han inviterte turfolket inn på en titt.

kulturminnedag_07_22

Det restaurerte Nyland.

kulturminnedagen_2007_1

I Nordby bedehus var det mulig å få seg kaffe og en matbit.

kulturminnedag_07_23

Olav Strøm ga oss et flott foredrag om bedehusets historie.

kulturminnedag_07_24

Det ble en fin markering av kulturminnedagen 2007.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2007

2/9-2007. Bjerkeskauen

Turleder: Rolf Solberg

Søndag 2. september var det duket for nok en rusletur med historielaget. 63 møtte frem på Drivplassen for å være med på høstens andre rusletur i Ytterbygda. Turen startet med en sving nedenom stedet der plassen Sollia lå. Denne plassen  ligger nå inne i det nye byggefeltet til Block Watne. Heldigvis er kjellerhullet og et område omkring blitt bevart, slik at historien om plassen kan bli husket for ettertiden. Turen gikk videre tilbake igjen til Drivplassen og til plassene Kamperud og Saghytta. Derfra fulgte vi veien inn forbi plassen Slora og Haugsmåsan til Holm Jølsens tjæreovn ved Skredderstad. Det er nå satt opp skilt med informasjon på alle disse husmannsplassene og et splitter nytt skilt ved tjæreovnen. Her har Rolf Solberg, Egil Holstad og Bjørn Bjerkland ryddet området for busker og kratt, slik at det har blitt et skikkelig turmål. Mens medbragt niste og kaffe ble fortært fortalte Egil Holstad og Rolf Solberg om tjærebrenning og om Holm Jølsens produksjonsovner inne på skauen.

rusletur_bjerke_3

Mange mennesker samlet seg på Drivplassen denne fine sensommerdagen.

rusletur_bjerke_2

Arrangementssjef Arne Østerby ønsket de fremmøtte velkommen.

rusletur_bjerke_4

Første stopp var stedet der plassen Sollia lå. Rolf Solberg forteller.

 rusletur_bjerke_5

Så bar det tilbake til Drivplassen…

rusletur_bjerke_6

Rolf Solberg forteller om Drivplassen.

rusletur_bjerke_7

 Neste stopp var tuftene etter husmannsplassen Kamperud.

 ruseltur_bjerke_8

Det var trangt om plassen under granleggene.

rusletur_bjerke_8

Videre nedover mot Saghytta.

rusletur_bjerke_9

           Her, midt i dagens lysløype, lå plassen Saghytta.

rusletur_bjerke_11

Rolf Solberg ved Slora.

rusletur_bjerke_10

Her fortelles det om Torvuttaket på Haugsmåsan.

rusletur_bjerke_12

Turgåerne passerer Haugsmåsan.

rusletur_bjerke_13

Skredderstad ved tjæreovnen har historielaget ryddet en fin plass.

rusletur_bjerke_14

Det var tid for kaffe og en matbit.

rusletur_bjerke_15

Esther Reiss og Rolf Solberg.

rusletur_bjerke_16

Stemningen var høy.

rusletur_bjerke_17

Godt med en pust i bakken.

rusletur_bjerke_18

Per Haug spanderer sjokolade på gutta fra Flateby.

rusletur_bjerke_21

Det er fint inne ved tjæreovnen.

rusletur_bjerke_19

Gutta studerer kartet.

rusletur_bjerke_22

Rolf Solberg forteller om Holm Jølsen og tjæreovnen.

020907_rusle_1

   Rolf hadde en stor tilhører skare.

rusletur_bjerke_20

Det ble en svært vellykket tur.

Foto: Henning Bergersen.

© Enebakk historielag 2007

Politikere, kommune og kulturminner! Åpent brev fra Enebakk historielag

Vi ønsker med dette å rette en takk til kommuneadministrasjonen og til kommunens politikere for å ha vist god vilje innenfor kulturminnevernet i 2007. Dere har den siste tiden demonstrert både handlingskraft og vilje til å sette fokus på kulturminner. Vi vil fremheve saker som vern av tuftene på Sollia, bevaringen av husmannsplassen Kvernstua og ikke minst kommunens bidrag til å få fart på arbeidet ved Tangenelva. Til slutt er det svært gledelig at kommunen nå har startet arbeidet mot en kulturminnevernplan for Enebakk. Etter å ha gått enstemmig igjennom både i KOS-utvalget, i formannsskapet og i kommunestyret vil dette bli en plan med solid politisk forankring. Vi ønsker å rose både ordfører Tore Tidemann, KOS-sjef Per Sandvik og ikke minst de politikere som har engasjert seg i kulturminnevernet i året som har gått. Enebakk historielag er også glad for at utbyggingsplanene for det viktige historiske området Maribråtlia er tatt ut av den nye kommuneplanen. Dette er en seier for lokaldemokratiet, for innbyggerne i Ytterbygda og for kulturminnevernet. Den største utfordringen de siste årene har nettopp vært den kraftige utbyggingsveksten og mangelen på registrering av kulturminner i utbyggingsområder. En god kulturminneplan vil i fremtiden lette dette arbeidet betydelig. De siste to årene har vi opplevd en god dialog med politikere fra de fleste partier – og vi har opplevd å bli hørt. Særlig vil vi fremheve ordfører Tore Tidemann og KOS-utvalgets Hans Guslund som spesielt lydhøre.

Det har lenge rådet en misforståelse i Enebakk om at kulturminner skal være «pene», og de kulturminner som ikke er «pene» er derfor ofte blitt nedprioritert. Bevaring av kulturminner handler ikke om «stygg»eller «pen», men om å ta vare på historien for våre etterkommere.

Enebakk historielag vil med andre ord, også etter valget, fortsette sin rolle som «vaktbikkje» for kulturminner.

Noen punkter vi ønsker å fremheve:

1. Tangenelva i Ytterbygda:

Her har kommunen (særlig ved Sverre Netting og Harald Brekken) vist stor entusiasme for våre tanker omkring utviklingen av Tangenelva som en historisk park. Det siste året har historielaget nedlagt uttallige dugnadstimer langs elva, og med kommunens økonomiske støtte har prosjektet så langt vært mulig å gjennomføre. Ny bru kom på plass i oktober 2006, og vi ser med glede at den daglig blir godt benyttet av lokalbefolkningen. Nå i august 2007 samlet historielaget nærmere 100 mennesker til bygdetreff ved Tangenelva, noe som gjenspeiler at området er viktig for og populært blant kommunens innbyggere. I samarbeid med kommunen ønsker vi å videreutvikle dette prosjektet.

Salget av det gamle frørenseriet (den gamle mølla) ser vi i utgangspunktet på som positivt. Den aktuelle kjøper har tidligere vist stor forståelse for bevaring av området langs elva, og vi tror at frørenseriet vil være i de beste hender. Ved dette salget vil bygningen trolig også kunne holdes bedre ved like. Enebakk historielag ser derimot med bekymring på forfallet av den gamle skolebygningen på Bjerkely. Bruken av lokalet som ungdomsklubb medfører også stor slitasje. Vi ber om at kommunen ser på andre løsninger for bruken av huset. Ved flytting av ungdomsklubben, vil Bjerkely f.eks. kunne frigjøres til et sårt tiltrengt overnattingssted i Ytterbygda. Beliggenheten er perfekt og den historiske relevansen uomtvistelig. Et fremtidig Bjerkely pensjonat vil kunne drives av en stiftelse. Enebakk historielag kan bidra med både fagfolk og entusiasme.

2. Husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda:

Det ser nå svært lyst ut for husmannsplassen Kvernstua. Enebakk historielag var lenge bekymret for hva som ville skje med den unike plassen i Ytterbygda. Grunneier Block Watne har imidlertid vist stor vilje til bevaring, og tok tidlig kontakt med historielaget for å finne en god løsning. Med et varig vern av Kvernstua og med kommunen som grunneier, ser det nå ut til at denne plassen går en trygg fremtid i møte, som en berikelse for innbyggerne.

3. Husmannplassen Krona i Kirkebygda:

Den vakre plassen midt i bygda kan nå stå i fare for å bli revet, og dette mener vi vil være svært trist. Krona ligger langs den gamle hovedveien gjennom Kirkebygda og er en plass tilhørende det fantastiske kulturlandskapet langs elva Ign – bare et steinkast fra Enebakk kirke, det gamle herredshuset og bygdetunet. Krona er dessuten en av de siste gjenværende husmannstuer i sentrum av Kirkebygda. Vi mener det ville være svært trist å miste en så markant historisk bygning rett før kartleggingen av kulturminner i Enebakk igangsettes. Enebakk historielag er sikre på at man i fellesskap kan finne en god bruk for denne bygningen.

4. Auen på Stranda:

Den unike bygningen på Stranda er den eneste gjenværende bygningen fra Flatebygodset og er trolig bygget i tiden 1760 – 1800. Enebakk historielag jobber nå med grunneier for å finne en god løsning for Auen. Dessverre har det blitt ytret ønske om at bygningen flyttes til et annet sted i bygda. Enebakk historielag er i utgangspunktet ikke negative til å benytte flytting som siste utvei, men vi mener at det i akkurat denne saken ville være svært beklagelig. En bygning som Auen kan ikke flyttes – det vil være å ta ned en bygning og setter opp en ny – et annet sted. Ved flytting tar man også dette fantastiske huset ut av sin historiske kontekst. Auen hører hjemme på Flateby og det er her, i sitt opprinnelige miljø, bygningen bør få stå. Auen er et hus som grunneier og innbyggere på Flateby kan være stolte av – og det er unikt i sitt slag. Vi har fylkeskommunen og fortidsminneforeningen bak oss i dette synspunktet og vil i 2008 trappe opp arbeidet for bevaring av Auen – på Stranda.

5. Haugdammen på Stranda:

Enebakk historielag ønsker å bidra til at dette historiske damanlegget vil bli satt i stand og at det på sikt blir anlagt en kombinert tursti/skolevei oppover/nedover langs elva, kanskje også med tilhørende badedam til glede for lokalbefolkningen. Vi har allerede kommet med en formell henvendelse til kommunen vedrørende dette prosjektet.

Vi har nå en sjanse til å vise at Enebakk er i front når det gjelder vern og bruk av kulturminner. Det er f. eks. en spennende tanke at ved vern av Kvernstua, vil to av landets svært få vernede husmannsplasser ligge i Enebakk. Dette er noe vi skal være stolte over. La oss sørge for at Enebakk blir en kommune der man ruster opp og tar i bruk kulturminnene – og ikke river gamle hus før alle andre muligheter er kartlagt.

Vi håper derfor det gode samarbeidet med kommune og politikere fortsetter – også etter valget.

Med vennlig hilsen

Enebakk historielag

 

12/8-2007. Bygdetreff ved Sagstudammen

Turledere: Rolf Solberg og Aage Rustad.
120807_rusle34

For første gang arrangerte Enebakk historielag bygdetreff ved sagstudammen i Ytterbygda.
120807_treff_9

Utrolige 92 personer møtte frem for å være med på rusletur og Enebakkmesterskap i hesteskokasting.
120807_treff_12

Rolf Solberg og Arne Østerby ønsket de fremmøte velkommen.

Rolf Solberg var også ansvarlig

Rolf Solberg var også ansvarlig for rusleturen langs den nedre delen av Tangenelva.

120807_rusle30

Det var trangt om plassen ved det gamle skomakerverkstedet…
120807_rusle39

…men folk lyttet interessert.

120807_rusle33

Enebakk historielag holder på å rydde tuftene etter det gamle hjulmakerverkstedet.
120807_rusle_35

Turen gikk videre forbi den gamle saga.
120807_rusle37

Fundamentet etter saga er nå hentet frem i dagen igjen.
120807_treff_17

Arrangementssjef Arne Østerby var også grillsjef denne dagen.
120807_rusle38

Sagstudammen fra sin beste side.

120807_rusle32

og det var mye folk.

 120807_treff_19

Tilbake ved skomakerverkstedet var det salg av vafler, pølser og kaffe.
120807_treff_16

Terje Østvåg var sulten etter turen.
120807_treff_14

Heidi Wattum i full gang med vaffelljernet.
120807_treff_15

Jacob Mysen og Rolf Solberg nyter en velfortjent kopp kaffe.
120807_treff_18

Esther Reiss ved boksalget.
120807_rusle25

Det var stor stemning ved salgsboden.
120807_treff_9

Snart var det tid for andre del av rusleturen. Denne gangen var det Aage Rustad som var turleder.
120807_rusle_26

Ferden gikk oppover langs Tangenelva, hvor folk var i full gang med grilling og fiske.
120807_treff_8

Første stopp var ved den nye mølla.
120807_treff_3

Videre oppover mot frørenseriet.
120807_treff_4

Aage Rustad fortalte villig vekk om livet langs elva i gamle dager.
120807_treff_5

Neste stopp var gamlemølla, kanskje bedre kjent som frørenseriet.
120807_treff_7

Endestasjonen var Vestby bru fra 1911.
120807_rusle_34

Tilbake ved Sagstudammen underholdt ved Astrid Holtop og Mikael Furulund.
120807_treff_13

…og folk koste seg.

120807_rusle36

Neste punkt på programmet var Enebakkmesterskap i hesteskokasting 2007.
120807_rusle28

Henning Bergersen prøver seg med hesteskoa, men havnet langt ned på resultatlista.
120807_treff_24

Wiggo Skaug er tidligere Enebakkmester og kastet seg raskt helt opp i teten.
120807_treff_25

Torunn Solberg i dyp konsentrasjon…

120807_rusle_11

Nervene var til å føle på…
120807_treff_22

…men det var hennes onkel som virkelig slo til.
120807_rusle29

En meget god runde.
120807_treff_23

Slaget er tapt.
120807_treff_21

Leder i Enebakk historielag, Åse Killerud overrekker diplomer og gratulerer de tre medaljevinnerne.
120807_treff_20

Tutta Bøhler (Høyre) tok 3. plassen, Wiggo Skaug endte på 2. plass (venstre), mens Rolf Solberg (i midten) ble Enebakkmester i hesteskokasting 2007.

Foto:  Eva Kristoffersen,  Grethe Bergersen og Henning Bergersen.

© Enebakk historielag 2007

Program høst 2007

 

Søndag 12. august – Kl. 12.00 3.

Omvisning på Enebakk bygdetun og i Viksaga.

Omvisere er Esther Reiss og Håkon Tysdal. Salg av kaffe og bakst

Søndag 12. august – Kl. 16.00

BYGDETREFF VED TANGENELVA I YTRE ENEBAKK

Tangen 2007

Salg av grillmat, kaffe og gjærbakst ved det gamle hjulmakerverkstedet. Rusletur langs Tangenelva med Rolf Solberg som turleder. Enebakkmesterskap i hesteskokasting. Underholdning ved Astrid Holtop og Michael Furulund. Salg av lokalhistoriske bøker og hefter i Skomakerverkstedet.

____________________________________________________________

Søndag 2. september – Kl. 15.00

Rusletur i Bjerkeskogen – med kølabrenning på gamlemåten

Bjerke 2007

Vi møtes på Drivplassen og rusler forbi Kamperud, Saghytta og Slora, inn til Holm Jølsens tjæreovn ved Skredderstad.

Her demonstreres det hvordan man brant køl på Jølsens tid.

Turledere er Rolf Solberg og Bjørn Bjerkland.

Ta med niste, kaffe og slagstøvler.

______________________________________________________________________

Søndag 9. september – Kl. 15.00

KULTURMINNEDAGEN «Til glede og besvær – Forsamlingshus, ungdomshus og bedehus»

Kulturmennedag 2007

Fremmøte ved Rådhuset i Kirkebygda. Vi rusler innover Ekebergdalen med Arne Østerby som turleder.

Matpause i bedhuset i Ekebergdalen, hvor Olav Strøm forteller om bygningen.

Ta med niste og kaffe.

______________________________________________________________________

Søndag 16. september – kl. 12.00 4.

Omvisning på Enebakk bygdetun og i Viksaga

Omvisere er Jan Svartebekk og Andreas Bøhler.

Salg av kaffe og bakst!

______________________________________________________________________

Tirsdag 16. oktober – kl. 18.00

RUSLETUR OG FOREDRAG – Tema: Flatebygodset

Flatebygodset 2007

Vi møtes på Stranden skole. Første stopp er Auen og deretter stedet hvor Flatebygodset lå. Turledere er Bjørnar Thoresen og Juul Sverre Stener. Etter den korte rusleturen møtes vi i Flateby samfunnshus til foredrag om Flatebygodset ved magister i kunsthistorie, Geir Thomas Risåsen.

Salg av kaffe og bakst,

____________________________________________________________________

Torsdag 15. november – Kl. 19.00

TEMAMØTE PÅ HOLTOP – Skrømt og overtro i Østmarka

Skrømt 2007

Foredrag ved Even Saugstad. Salg av kaffe og bakst. Loddsalg. ______________________________________________________________________

Torsdag 13. desember – kl. 19.00

Årsmøte i Enebakk historielag

Kort årskavalkade i bilder ved Henning Bergersen.

Musikalsk underholdning! Salg av kaffe og bakst. Loddsalg.

______________________________________________________________________

Vi ønsker velkommen til høstens arrangementer og håper på godt fremmøte! Spørsmål rettes til Arne Østerby, leder i arrangementgruppa, på tlf. 92 21 16 06

 

 

 

15/6-2007 Sommerens omvisninger på bygdetunet

Bygdetunet 2007 Andreas

Historielaget ønsker velkommen til sommerens omvisninger på Enebakk bygdetun. Benytt anledningen til å bli bedre kjent på en middels stor gård i Enebakk på slutten av 1800-tallet.

Søndag 17. juni  omvisere er Svenn Johansen og Andreas Bøhler.

Søndag 8. juli – omvisere er Åse Killerud og Eva Kristoffersen.

Søndag 12. august – omvisere er Esther Reiss og Håkon Tysdal.

Søndag 16. september – omvisere er Jan Svartebekk og  Andreas Bøhler.

Omvisningene starter kl. 12:00  og følger et oppsatt program.

12:00 – Velkommen. Omvisning på bygdetunet.

13:30 – Kaffepause med salg av bakst m.m.

14:00 – Omvisning i Viksaga.

15:00 – Avslutning.

For ytterligere spørsmål, kontakt Andreas Bøhler på e-post: andreas@bohler.no

« Eldre innlegg