Håkon og Arne 230107

Håkon Tysdal og Arne Østerby får møblene på plass. Foto Henning Bergersen

Historielaget flytter i disse dager inn i nye lokaler.

Lotterudveien 9.

1910 Enebakk.

Flyttingen kommer so et resultat av stadig økende behov for å samle historielagets arkiv på ett sted, et ønske om faste møtelokaler, samt tanken om en møteplass for lokalhistorie-interesserte i Enebakk. De nye lokalene vil også bli en svært viktig faktor i det fremtidige arbeidet med bind IV av bygdebok for Enebakk – Den generelle kulturhistorien. Dette er første gang siden stiftelsen i 1955 at laget har hatt egne lokaler.