gammelveg_indrefileten 

Den gamle ferdselsveien gjennom «indrefileten». Enebakk historielag tror dette er en de! av den gamle hoved ferdselsåren mellom Enebakk kirke og hovedstaden. Denne eldgamle veien har vært i bruk så lenge man husker. Foto: Henning Bergersen.

Enebakk kommune har nå lagt ut reguleringsplanen for BY 20 og BY 21 i Ytterbygda til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 1. september 2009. Enebakk historielag oppfordrer innbyggere i kommunen å lese denne reguleringsplanen og komme med innspill. Dette er ikke tiden for innbyggerne i kommunen å “sitte på gjerdet». Reguleringsplanen kan lastes ned fra Enebakk kommunes hjemmeside: www.enebakk.kommune.no

Planforslaget er lagt ut på teknisk avdeling og servicetorget i Enebakk kommune, samt på kommunens nettside frem til 1. september 2009.

Kommentarer/uttalelser til planforslaget må sendes skriftlig til Enebakk kommune v/ enhetsleder NAB, Prestegårdsveien 4,1912 Enebakk eller på e-post: postmottak@enebakk.kommune.no poststemplet eller innsendt senest 1. september 2009.

Dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt kan den komme til å forandre Ytterbygda for all fremtid. Som kommunen selv skriver i sine kommentarer: «Blokkbebyggelse er en endring av byggeskikk i Enebakk. Ytre Enebakk vil endre karakter mot en urbanisering i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Enebakk har med andre ord kommet til et veiskille hvor innbyggerne må ta et viktig valg: ønsker manurbanisering og blokker eller fortsatt landlig idyll?

At dette utbyggingsforslaget totalt har endret karakter siden det først ble presentert i kommuneplanrulleringen i 2006 er selvfølgelig skuffende. At kommunen velger å legge forslaget ut til offentlig ettersyn midt i sommerferien, er bortimot provoserende.

Enebakk historielag ser ikke positivt på å omdisponere så store deler av Ytterbygdas nære skogområder til boligutbygging, særlig med tanke på våre funn av kulturminner. I mai gjennomførte historielaget en omfattende befaring i BY20 og BY21, og vi fant mye spennende’ Vi har nå kontaktet Akershus fylkeskommune for å få en arkeolog til kikke nærmere på den gamle ferdselsveien og andre funn i «indrefileten», for deretter å utarbeide et innspill vedrørende utbyggingsforslaget.