Bygdetun Kjøkken 2006

Enebakk historielag guider i hovedhuset, stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk i Viksaga,

et unikt treskjæringsarbeid av Johan Østvåg.

Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst.

Gratis entre!

Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund.

Omvisningstart er kl. 12.00.