Befaring tangenelva 2007

Historielaget på befaring langs Tangenelva.

Fra venstre: Åme Sønsterud, Rolf Solberg, Svein Garden og Arne Østerby.

Foto: Henning Bergersen

 

Kulturminneverngruppa i historielaget påbegynte høsten 2006 en større oppryddningsaksjon langs Tangenelva i Ytterbygda. Sist lørdag var kulturminneverngruppa p§ befaring langs elva for å kartlegge hvilke tiltak som bør prioriteres i 2007. I løpet av våren vil kulturminneverngruppa presentere en detaljert fremdriftsplan for kommunen.