Arbeid ved Tangenelva 2007

Med Rolf Solberg i spissen startet kulturminnegruppa denne uka, opp igjen arbeidet ved Tangenelva etter vinteren. Arbeidet fortsetter i all hovedsak der man slapp høsten 2006 og planen er å få ryddet området mellom steinkistedammen og Tangen bru (nedre del av elva] før sommeren. Historielaget jobber nå også med en helhetlig fremdriftsplan for området og vil komme tilbake med detaljer omkring dette. Ny bru over elva (ved rensestasjonen), ny sti (med lyssetting) til Bjerkely, fiskeplass ved sagtomta, nye benker og skilting av kulturminner er noen av tiltakene man håper å få iverksatt i 2007. Det vil dessuten bli arrangert en større dugnad ved elva i forkant av 17. mai, slik at hele området fra Vestby bru til Tangen bru blir ryddet for søppel og avfall før nasjonaldagen.