Kulturkonferanse 2006

KOS-utvalget i Enebakk arrangerte lørdag 25. mars en storstilt kulturkonferanse i kommunestyresalen i Kirkebygda. Konferansen samlet representanter fra de fleste lag og foreninger i bygda, samt politikere og ansatte fra kultursektoren i kommunen. Målet med konferansen var å legge premisser for de neste årenes kulturpolitikk og kartlegge aktuelle satsingsområder. Historielagets representanter på kulturkonferansen var leder Andreas Bøhler, sekretær Esther Reiss og styremedlem Håkon Tysdal. Representantene overleverte skriftlig dokumentasjon fra kulturminneverngruppa (til ordfører Tore Tidemann og kultur- og oppvekstsjef Per Sandvik) med ønske om en verneplan for Enebakk kommune. Leder Andreas Bøhler fremla dessuten i sitt innlegg historielagets tanker om et mer aktivt bygdetun, et sterkere samarbeid med kommunen og de andre frivillige organisjssjonene, samt lagets ønske om et generelt bredere og forsterket samarbeid mellom de ulike aktørene i Enebakks kulturliv..