Sollia1

Ordfører Tore Tidemann (H) var sist tirsdag i møte med utbygger Block Watne vedrørende mulighetene for bevaring av Sollia. Resultatet av dette møtet var svært positivt og mulighetene for bevaring er nå utvilsomt styrket. Les mer om dette i Enebakk avis!Historielaget har nå også fått støtte fra Østmarkas venner. I et brev til ordføreren av 20. mars 2006, skriver de:

«Enebakk kommune er en kommune med mange og særegne kulturminner, som har et stort spenn i tid og anleggstype. Både middelalderen og plankeadelen har satt sine spor. Vi vil derfor på vegne av markas brukere være takknemlige om kommunen, i samarbeid med Enebakk historielag, vil finne en løsning for Sollia som innebærer at tuftene blir bevart. I tillegg oppfordres det til å utarbeide en oversikt over kulturminnene, slik at man, slik at man i fremtiden kan vurdere hvert kulturminne i en større sammenheng før det gjøres inngrep».