2014 – årgang 16:         Grunnlovsjubileet 2014. Flatebye i Enebakk,   Enebakk, Danmark – Norge. De lokale valgmenns viktige rolle. Enebakk rundt 1814. Leder av historielaget var Marit Busengdal. Satt […]