2014_styret

Leder:   Marit Busengdal (ny)         E-post: marit@enebakkhistorie.no

Kasserer: Niels J. Knagenhjelm                  E-post: niels@kontakten.no

Nils Butenschøn                                     E-post: n.a.butensch@nchr.uio.no

Heidi Wattum

Kjell Hovde                                                   E-post: hovdeyoudo@online.no

Helene Wattum Larsen                    E-post: helenewatt@hotmail.com

Hellik Hoff (ny)                                        E-post: hellik@norway.online.no

Varamedlem:    William Sheer Sekretær:

Varamedlem:   Bjørn Mikkelsen (ny)

VALGKOMITE 2015: Håkon Tysdal (leder) Torgeir Solberg Amund Ruud (ny) (Ingen vara ble valgt)

REVISOR: Eva Kristoffersen

MEDLEMSBLADET IGN: Redaktør: Gro Arneberg Thoresen Redaksjon: Juul Sverre Stener og Inger Hilde Killerud.