har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: om oss

Styret fra 1955 – 2013

Styret 1955

Formann: Barthold A. Butenschøn

Kasserer: Thor Strand

Styremedlem:  Ulf Oppegaard

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1956

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1957

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1958

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1959

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1960

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1961

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1962

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1963

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1964

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1965

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1966

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1967

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1968

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1970

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1971

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1972

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem: Thor Strand

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Bjarne Holm

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Magnus Haug

Styret 1981

Formann: Barthold A. Butenschøn

Kasserer: Thor Strand

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styret 1982

Formann: Barthold A. Butenschøn

Kasserer: Thor Strand

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem: Håkon Heiaas

Styremedlem:  Olaug Breier

Styret 1983

Formann: Barthold A. Butenschøn

Kasserer: Thor Strand

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem: Håkon Heiaas ( døde november )

Styremedlem:  Olaug Breier

36 medlemmer

Styret 1984

Formann: Barthold A. Butenschøn

Kasserer: Thor Strand

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem:  Olaug Breier

47 medlemmer

Styret 1985

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Kasserer: Thor Strand

Sekretær:  Åse Killerud

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Olaug Breier

Styremedlem:  Christian Brevig(ny)

52 medlemmer

Styret 1986

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Kasserer: Thor Strand

Sekretær:  Åse Killerud

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Olaug Breier

Styremedlem:  Christian Brevig

70 medlemmer

Styret 1987

Formann: Barthold A. Butenschøn

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Kasserer: Thor Strand

Sekretær:  Åse Killerud

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Olaug Breier

Styremedlem:  Christian Brevig

Styret 1988

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Sekretær:  Christian Brevig

Kasserer: Jan Svartebekk (ny)

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Inger M. Breyer (ny)

Vara:  Astrid Holtop (ny)

94 medlemmer

Styret 1989

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Sekretær:  Unni Mjærskaug (ny)

Kasserer: Jan Svartebekk

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Inger M. Breyer (ny)

Vara:  Astrid Holtop

108 medlemmer

Styret 1990

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Sekretær:  Unni Mjærskaug

Kasserer: Jan Svartebekk

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Inger M. Breyer

Vara:  Astrid Holtop

109 medlemmer

Styret 1991

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Sekretær:  Odd Gyslund (ny)

Kasserer: Jan Svartebekk

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Inger Marie Breyer

Vara:   Leif Berstad (ny)

118 medlemmer

Styret 1992

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Ulf Oppegaard

Sekretær:  Odd Guslund (ny)

Kasserer: Jan Svartebekk

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Inger Marie Breyer

Styremedlem:  Sidsel R. Christiansen

(Første år med valgkommite)

137 medlemmer

Styret 1993

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Jan Svartebekk

Kasserer:  Inger Marie Breyer

Sekretær:  Odd Guslund (ny)

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Mona Eidsvold (ny)

Vara:  Sidsel R. Christiansen

150 medlemmer

Styret 1994

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Odd Guslund

Kasserer:  Mona Eidsvold

Sekretær:  Sidsel R. Christiansen

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Rolf Solberg (ny)

Vara:  Ragnhild Hval (ny)

161 medlemmer

Styret 1995

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Odd Guslund

Kasserer:  Unni Thoresen (ny)

Sekretær:  Sidsel R. Christiansen

Styremedlem:  Ole Weng

Styremedlem:  Barthold A. Butenschøn

Styremedlem:  Rolf Solberg

Vara:  Ragnhild Hval

172 medlemmer

Styret 1996

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Odd Guslund

Kasserer:  Unni Thoresen

Sekretær:  Aase Davidsen (ny)

Styremedlem:  Ole Weng (hans siste år i styret)

Styremedlem:  Berit Strand (ny)

Styremedlem:  Rolf Solberg

Vara:  Kate Lillo (ny)

187 medlemmer

Styret 1997

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Jan Svartebekk (ny)

Kasserer:  Unni Thoresen

Sekretær:  Aase Davidsen

Styremedlem:  Berit Strand (ny)

Styremedlem:  Rolf Solberg

Styremedlem: Bjørn Martinsen (ny)

Vara:  Kate Lillo

Styret 1998

Leder:  Christian Brevig

Styremedlem:  Bjørn Martinsen

Styremedlem:  Åse Killerud

Styret 1999

Leder:  Christian Brevig

Nestleder / Kasserer:  Åse Killerud

  Sekretær:  Bjørn Martinsen

Styremedlem:  Berit Strand

Styremedlem:  Viggo Thorshov

Styremedlem: Anne Marit Holtet

Styremedlem:  Jon Gunnar Weng

Vara:  Kate Lillo

Styret 2000

Leder: Bjørn Mathisen

Nestleder/ Kasserer:   Åse Killerud

Sekretær:  Oddvar Wennevold

Styremedlem:  Viggo Thorshov

Styremedlem:  Jon Gunnar Weng

Styremedlem:  Anne Marie Holtet

Styremedlem:  Rune Brattfoss

Vara:  Johan Ellingsen

Styret 2001:

Leder: Bjørn Mathisen

Nestleder/ Kasserer:   Åse Killerud

Sekretær:  Oddvar Wennevold

Styremedlem:  Andreas Bøhler (ny)

Styremedlem:  Petter Mogens Oppegaard (ny)

Styremedlem:  Thomas Ofsdal Kristiansen

Styremedlem:  Viggo Torshov

Vara:  Johan Ellingsen

Styret 2002:

Leder: Bjørn Mathisen

Nestleder:  Andreas Bøhler

Sekretær:  Håkon Tysdal (inn for PMO

Kasserer:  Arne Krogstad

Styremedlem:  Thomas Ofsdal Kristiansen

Styremedlem:  Johan Ellingsen

Vara:  Arne Sollie

Styret 2003:

Leder: Bjørn Mathisen

Nestleder:  Andreas Bøhler

Sekretær:  Leif Berstad

Kasserer:  Arne Krogstad

Styremedlem:  Håkon Tysdal

Styremedlem:  Thomas Ofsdal Kristiansen

Styremedlem:  Johan Ellingsen

Vara:  Åse Killerud

Styret 2004:

Leder:  Andreas Bøhler

Nestleder:  Bjørn Mathisen

Sekretær:  Ivar Bakke

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Styremedlem:  Johan Ellingsen

Styremedlem:  Svenn Johansen (inn for TOK)

Styremedlem:  Håkon Tysdal

Vara:  Åse Killerud

Styret 2005:

Leder:  Andreas Bøhler

Nestleder:  Johan Ellingsen

Sekretær:  Ivar Bakke

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem:  Håkon Tysdal

Styremedlem:  Svenn Johansen

(Ingen vara ble valgt dette året, etter Marthinsens bortgang i desember 2004)

207 medlemmer

Styret 2006:

Leder:  Andreas Bøhler

Nestleder:  Åse Killerud

Sekretær:  Esther Reiss

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Styremedlem:  Håkon Tysdal

Styremedlem:  Svenn Johansen

Styremedlem:  Lena Mjerskaug

1. Vara:  Egil Thoresen

224 medlemmer

Styret 2007:

Leder:  Åse Killerud

Nestleder:  Henning Bergersen

Sekretær:  Esther Reiss

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Styremedlem:  Lena Mjerskaug

Styremedlem:  Arne Østerby

Styremedlem:  Svenn Johansen

1. Vara:  Egil Thoresen

2. Vara:  Juul Sverre Stener

3. Vara:  Bjørnar Thoresen

Styret 2008:

Leder:  Henning Bergersen

Nestleder:  Esther Reiss

Kasserer:  Eva Kristoffersen

1. Vara / Sekretær:  Juul Sverre Stener

Styremedlem:  Nils Butenschøn (ny)

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem:  Arne Østerby

Styremedlem:  Svenn Johansen

2. Vara:  Bjørnar Thoresen

3. Vara:  Yvonne Sariberget (ny)

Styret 2009

Styret 2009:

Leder:  Henning Bergersen

Nestleder:  Esther Reiss

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Sekretær:  Juul Sverre Stener

Styremedlem:  Nils Butenschøn

Styremedlem:  Åse Killerud

Styremedlem:  Svenn Johansen

1. Vara:  Bjørnar Thoresen

2. Vara:  Håkon Kjelstrup (ny)

3. Vara:  Inger Anne Steffensen (ny)

Styret 2010

Styret 2010:

Leder:  Henning Bergersen

Nestleder:  Amund Ruud (ny)

Kasserer:  Eva Kristoffersen

Sekretær:  Juul Sverre Stener

Styremedlem:  Nils Butenschøn

Styremedlem:  Heidi Wattum (ny)

Styremedlem:  Mari Ringnes (ny)

1. Vara:  Bjørnar Thoresen

2. Vara:  Håkon Kjelstrup

3. Vara:  Willy Klein

Styret 2011

Styret 2011:

Leder – Amund Ruud
Nestleder – Mari Ringnes
Sekretær – Juul Sverre Stener
Kasserer – Willy Klein
Styremedlem – Nils Butenschøn
Styremedlem – Heidi Wattum
Styremedlem – Inger Hilde Killerud
1. vara – Håkon Kjelstrup
2. vara – Petter M. Oppegaard
3. vara – Niels J. Knagenhjelm

Styret 2012

Styret 2012:

Mari Ringnes (leder)

Amund Ruud (nestleder)

Juul Sverre Stener (Sekretær)

Willy Klein (Kasserer) Frem til mai 2012

Niels J. Knagenhjelm (styremedlem) Kasserer fra mai 2012

Nils Butenschøn (styremedlem)

Heidi Wattum (styremedlem)

Håkon Kjelstrup (varamedlem) Styremedlem fra mai 2012

Petter M. Oppegaard (varamedlem)

Kjell Hovde (varamedlem)

Styret 2013:

Leder – Mari Ringnes og Henning Bergersen

Nestleder – Amund Ruud

Kasserer – Niels J. Knagenhjelm

Styremedlem – Nils Butenschøn

Styremedlem – Heidi Wattum

Styremedlem – Helene Wattum Larsen (ny)

Styremedlem – Kjell Hovde (ny)

1. vara – Håkon Kjelstrup

2. vara – Marianne Krogrud (ny)

3. vara – William Sheer (ny)

VALGKOMITE 2013:

Gro Arneberg Thoresen (leder)

Inger Hilde Killerud Håkon Tysdal (ny)

Torstein Solberg (vara) (ny)

REVISOR:

Eva Kristoffersen (ny)

MEDLEMSBLADET IGN:

Redaktør: Gro Arneberg Thoresen

Redaksjon: Henning Bergersen, Juul Sverre Stener og Inger Hilde Killerud.

Styret 2014

2014_styret

Leder:   Marit Busengdal (ny)         E-post: marit@enebakkhistorie.no

Kasserer: Niels J. Knagenhjelm                  E-post: niels@kontakten.no

Nils Butenschøn                                     E-post: n.a.butensch@nchr.uio.no

Heidi Wattum

Kjell Hovde                                                   E-post: hovdeyoudo@online.no

Helene Wattum Larsen                    E-post: helenewatt@hotmail.com

Hellik Hoff (ny)                                        E-post: hellik@norway.online.no

Varamedlem:    William Sheer Sekretær:

Varamedlem:   Bjørn Mikkelsen (ny)

VALGKOMITE 2015: Håkon Tysdal (leder) Torgeir Solberg Amund Ruud (ny) (Ingen vara ble valgt)

REVISOR: Eva Kristoffersen

MEDLEMSBLADET IGN: Redaktør: Gro Arneberg Thoresen Redaksjon: Juul Sverre Stener og Inger Hilde Killerud.