Tangen Foss Sverre smed Postkontor
Huset til Sverre ligger ved Tangenelvas utløp i Mjær.

Sverre Svendsen Haug (1904-1996) er nok bedre kjent som Sverre Smed. Han var smed som faren Sigvart, inntil virksomheten opphørte på 1950-tallet.

Sverre er blitt kalt «den siste bygdeorginal i Ytterbygda».  

Sverre Svendsen var en omstridt, men belest mann. Han var svært opptatt av lokalhistorie og har donert alle sine smieredskaper til Enebakk bygdetun, samt en stor og unik boksamling.

Sverres hus ble bygget ca. 1912 og det sies at huset står på en gravhaug. Tidligere var det både teglverk, låve og flere uthus på stedet, men disse er alle revet. Enebakk kommune rev smia på 1990-tallet. Huset som egentlig bærer navnet Haug ble kjøpt fra Enebakk kommune i 1923 av Sverres far.

Sigvart Svendsen fra Mellom-Gjevelsrud.

Haug er bygningsmessig kanskje ikke så unikt, men dette er allikevel et svært viktig hus – lokalihistorisk sett. Etter Sverres død i 1996 har huset stått tomt og kommunen har nå vedtatt rivningspåbud på huset. Det virker nå som lite kan gjøres for å berge huset, da det er i svært dårlig forfatning. Med dette huset går svært mye av Ytterbygdas lokalhistorie tapt.

Se bilder i Enebakk avis

svereshus1     sverreshus3    sverreshus2
Foto: Henning Bergersen.

 Sverre Sverre Svendsen Haug (1904 – 1996)

16 Sverre smeds hus